Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Keskeiset muutokset kansalaisuuslaissa 1.9.2011 alkaen - Suomen suurlähetystö, Kairo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Keskeiset muutokset kansalaisuuslaissa 1.9.2011 alkaen

Entinen Suomen kansalainen voi saada Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyssä.

22 vuotta täyttävä monikansalainen voi edelleen menettää Suomen kansalaisuuden.

 • Voit saada menetetyn Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyssä.
  Myös alaikäiset entisen Suomen kansalaisen jälkeläiset voivat olla kanssahakijoina ja saada Suomen kansalaisuuden.  

 • Ulkomailla asuva voi panna kansalaisuusilmoituksen vireille myös Suomessa.

 • Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 22 vuotta täytettäessä muuttui. Riittävä yhteys voidaan osoittaa jo pelkällä Suomen passin hakemisella 18-21 -vuotiaana. Myös ennen 22-vuotissyntymäpäivää aloitettu varusmies- tai siviilipalvelus taikka naisten vapaaehtoinen asepalvelus estää kansalaisuuden menettämisen suoraan.  

Kansalaisuusilmoitus, entinen Suomen kansalainen

Entiset Suomen kansalaiset voivat jälleen hakea kansalaisuutta takaisin ilmoitusmenettelyllä.  Ilmoitusmenettely on pysyvä. Mitään määräaikoja ilmoituksen tekemiselle ei ole. Kansalaisuusilmoituksen voi siis jättää kiireettä. Ulkomailla asuva voi panna kansalaisuusilmoituksen vireille myös millä hyvänsä poliisilaitoksella Suomessa käynnin yhteydessä.

HUOM!  Kansalaisuusilmoituksia ei voi lähettää postitse. Ne on jätettävä henkilökohtaisesti.

Entisen Suomen kansalaisen alaikäiset jälkeläiset voivat 1.9.2011 alkaen myös olla mukana kanssahakijan asemassa ja siten saada päähakijan tekemän hakemuksen mukaan Suomen kansalaisuuden.

Alaikäinen voi olla myös yksinään hakijan asemassa, mutta tällöin vaaditaan, että hän itse on entinen Suomen kansalainen.

Täysi-ikäiset jälkeläiset voivat saada Suomen kansalaisuuden vain siinä tapauksessa, että heillä itsellään on joskus ollut Suomen kansalaisuus.

Missä kansalaisuusilmoituksen voi tehdä?

Kansalaisuusilmoitus jätetään ensisijaisesti Suomessa käydessä poliisilaitokselle.

Ilmoituksen voit jättää myös asuinvaltiosi Suomen edustustoon ja poikkeuksellisesti kunniakonsulaattiin. Mikäli asioit kunniakonsulin luona, muista tehdä ajanvaraus etukäteen. Kunniakonsulit eivät tavanomaisesti ole tavoitettavissa säännöllisesti. Suosittelemme varaamaan ajan etukäteen myös edustustossa asioitaessa.

Miten kansalaisuusilmoitus maksetaan?

Kansalaisuusilmoitus on maksullinen. Maksu on ulkomailla suoritettava edustuston tilille etukäteen tai edustuston kassaan. Maksua ei voi maksaa kunniakonsulille. Asiakas vastaa itse pankkikuluista ja asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista maksuista.

Ole maksun suhteen yhteydessä edustustoon.

Kansalaisuusilmoituksen hinta

Aikuiset240 euroa
Alle 18-vuotiaat100 euroa


Käsittelymaksut: Maahanmuuttovirasto

Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä sotalapsilta.

Ilmoitusmenettelyssä asiakkaalla tulee olla Maahanmuuttoviraston edellyttämät todistukset (lueteltu hakulomakkeella) laillistettuina. Asiakirjojen hankkimiseen saattaa kulua aikaa. Puutteellisia hakemuksia voi täydentää jälkikäteen toimittamalla asiakirjat edustustoon tai Maahanmuuttovirastolle, mutta ei kunniakonsulaattiin.

HUOM!  Mikäli kanssahakijana on alaikäinen jälkeläinen, on myös hänen oltava henkilökohtaisesti paikalla. Henkilöllisyys tulee pystyä todistamaan henkilökohtaisella passilla tai jos sellaista ei ole, viranomaisen antamalla henkilöllisyystodistuksella.

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilta:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

EDUSTUSTOSSA KÄSITELTÄVIÄ MUITA  KANSALAISUUSASIOITA

 • Kansalaisuus suoraan syntymän perusteella 
 • Kansalaisuuden säilyttäminen 22-vuotiaana
 • Kansalaisuus suomalaisen isän lapselle silloin, kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella
 • Kansalaisuusaseman määrittäminen
 • Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

Kansalaisuus suoraan syntymän perusteella

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos:

 1. äiti on Suomen kansalainen;
 2. isä on Suomen kansalainen; ja

a) avioliitossa lapsen äidin kanssa; tai

b) lapsi syntyy Suomessa ja miehen isyys lapseen vahvistetaan.

Voit tehdä ilmoituksen ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta joko edustustolle tai itse suoraan kotipaikkakuntasi maistraattiin.

Lisätietoja lapsen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään Maistraatit sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Kansalaisuuden säilyttäminen 22-vuotiaana

Muistathan, että voit 22 vuotta täytettyäsi menettää Suomen kansalaisuuden.

Kansalaisuuslain mukaan monikansalainen menettää 22 vuotta täytettyään edelleen Suomen kansalaisuuden, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. Edellytykset ovat hieman muuttuneet. Nyt riittävä yhteys voidaan osoittaa jo pelkällä Suomen passin hakemisella 18 – 21 – vuotiaana. Yhteys Suomeen on myös riittävä, jos

 • olet syntynyt Suomessa ja kotikuntasi on Suomessa, kun täytät 22 vuotta tai
 • olet asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska) yhteensä seitsemän vuotta ennen kuin täytät 22 vuotta tai
 • olet 18–21-vuotiaana
  • suorittanut tai parhaillaan suoritat Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai
  • saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai
  • ilmoittanut Suomen edustustolle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että haluat säilyttää kansalaisuutesi. Et voi tehdä ilmoitusta kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisena.

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Kansalaisuus suomalaisen isän lapselle, silloin kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella

Isyyden täytyy olla vahvistettu ja Suomessa pätevä.  

Lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden vanhempiensa solmiman avioliiton perusteella avioliiton solmimispäivästä lukien, jos lapsen isä on Suomen kansalainen. Jos lapsen isä ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta. Ilmoitusmenettely koskee kuitenkin vain 1.6.2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.

Ilmoitus on maksullinen.

Lisätietoja Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Kansalaisuusaseman määrittäminen

Jos olet epävarma oletko itse tai onko lapsesi Suomen kansalainen, voit pyytää kansalaisuusaseman määrittämistä joko suoraan Maahanmuuttovirastolta tai edustuston kautta. Määrittäminen on maksullista.

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Myös edustusto voi pyytää määrittämistä passihakemuksen yhteydessä silloin kun henkilön kansalaisuustieto saattaa olla väestötietojärjestelmässä väärin tai se ei ole ajantasainen.

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

Voit hakea vapautusta Suomen kansalaisuudesta, jos olet myös jonkin toisen valtion kansalainen tai olet saamassa jonkin toisen valtion kansalaisuuden.

Hakemus on maksullinen.

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Lomakkeet

Lomakkeet on tulostettavissa Maahanmuuttoviraston sivuilta. Lomakkeet sisältävät tietoja niiden täyttämisestä sekä tarvittavista liitteistä.

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi

ruotsiksi 
englanniksi

Käsittelymaksut

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilta:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Kansalaisuuslain teksti

Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuilla:
suomeksi
ruotsiksi
englanniksi

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Konsuliasioiden yksikkö

Päivitetty 19.10.2011


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot