Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kairo: Kehitysyhteistyö: Finnpartnership

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Finnpartnership tarjoaa yrityksille yhteistyömahdollisuuksia kehitysmaissa

Finnpartnership on ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden organisaatioiden kaupallista yhteistyötä ja aikaansaada myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa.

Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja taloudellista tukea hankkeen suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen. Finnpartnership on osa Team Finland -verkostoa

Finnpartnership välittää myös yritysten jättämiä liikekumppanuusaloitteita kehitysmaista suomalaisyrityksille ja päinvastoin. Tämän maksuttoman Matchmaking-palvelun avulla yritykset voivat löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja liikekumppaneita.

Kuka voi hakea?

Finnpartnership-ohjelman palvelut on tarkoitettu eri alojen toimijoille, jotka suunnittelevat tai kehittävät liiketoimintaa kehitysmaissa. Hyväksyttäviä taloudellisia toimijoita ovat esimerkiksi

 • yritys
 • julkinen liikelaitos tai julkisen liikelaitoksen periaatteella toimiva julkisen sektorin laitos tutkimuslaitos, yliopisto, osuuskunta, kauppakamari tai vastaava organisaatio
 • kaupallista toimintaa harjoittava tai edistävä kansalaisjärjestö tai yhdistys
 • edellä mainittujen toimijoiden yhteenliittymä eli konsortio.

Hakijan tulee osoittaa omaavansa liiketoimintakokemusta ja riittävää osaamista hankkeen toimialalta. Hakijalla tulee lisäksi olla riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit liikekumppanuustuella rahoitettavan suunnitelman toteuttamiseen. Hakijalla tulee olla merkittävä yhteys Suomeen (esimerkiksi merkittävä suomalainen omistus tai pitkäaikainen kumppanuus suomalaisen toimijan kanssa).

Mihin tukea?

Liikekumppanuustukea voi hakea kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Tukea voidaan myöntää seuraavanlaisista hankkeista aiheutuviin kustannuksiin:

 • yhteisyrityksen perustaminen kehitysmaahan paikallisen toimijan kanssa
 • suomalaisen yrityksen tytäryrityksen perustaminen kehitysmaahan
 • kehitysmaatuontia Suomeen ja samalla mahdollisesti muihin maihin lisäävä hanke, jolla on kaupallista potentiaalia ja kehitysvaikutuksia
 • muunlainen kehitysmaahan kohdistuva, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävä hanke, johon liittyy esimerkiksi pitkäaikainen alihankinta-, huolto-, franchise- tai lisensointisopimus
 • kaupalliseen tai tuotteistettuun teknologiaan tai ratkaisuun liittyvä pilottihanke, jonka voidaan onnistuessaan olettaa johtavan liikekumppanuuteen
 • ammattikoulutukseen ja tukeen paikalliselle koulutustoiminnalle.

Ohjelmaa rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista ja Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti vähämerkityksistä, eli niin kutsuttua de minimis -tukea. Tuki on harkinnanvaraista.

Ulkoministeriön tukemien hankkeiden tulee olla sopusoinnussa Suomen kehitysyhteistyötä säätelevien linjausten kanssa.

Kehitysyhteistyön yleiset päämäärät ovat: laajamittaisen köyhyyden vähentäminen, globaalien ympäristöuhkien torjuminen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistäminen. Tuen käyttöä ohjaavat valtionavustuslaki ja liikekumppanuusohjelman ehdot.

Miten?

Liikekumppanuustukea voi hakea ympärivuotisesti määrämuotoisella hakemuksella ja sen liitteillä.

Vuosi on kuitenkin jaettu kahden kuukauden mittaisiin hakuaikoihin, jotka ovat 1.1.-28.2., 1.3.-30.4., 1.5.-30.6., 1.7.-31.8., 1.9.-31.10. ja 1.11.-31.12. Jokaisen kahden kuukauden mittaisen hakujakson aikana tulleet hakemukset käsitellään seuraavan kahden kuukauden aikana.

 • Lisätietoa ja tarkemmat hakuohjeet Finnpartnershipin kotisivuilta.
Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ulkoministeriön Kehitysrahoituslaitosten yksikkö

Päivitetty 8.4.2013


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot