Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Kairo: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.11.2012 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Finlands utvecklingssamarbete får ris och ros av OECD

Finland måste ha tydligare mål för sitt utvecklingssamarbete, bedömer OECD:s biståndskommitté DAC.

Ordförande Brian Atwood berömde Finlands utvecklingspolitik när OECD:s biståndskommitté DAC:s rapport gavs ut i Helsingfors. Ordförande Brian Atwood berömde Finlands utvecklingspolitik när OECD:s biståndskommitté DAC:s rapport gavs ut i Helsingfors. Han konstaterade ändå att Finland ännu måste arbeta för att uppnå samma nivå på biståndet som de andra nordiska länderna. Foto: Eero Kuosmanen.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s biståndskommitté DAC utvärderar Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete i en så kallad Peer Review som publicerades igår. OECD beskriver Finland som en praktiskt förankrad, flexibel och ansvarstagande aktör.

Men målen för arbetet kunde vara tydligare.

”Partnerländerna är helt överbelastade. Det finns så många länder och organisationer som håller på med utvecklingssamarbete att all deras tid går åt till att koordinera och uppfölja projekt. Utvecklingspolitiken är för splittrad”, beklagar sig ordföranden för OECD:s biståndskommitté Brian Atwood när rapporten publiceras i Helsingfors.

”Också Finland måste fokusera sitt utvecklingssamarbete och ta i bruk tydliga mätare för varje mål. Man har försökt få med allt för mycket i det utvecklingspolitiska programmet”, fortsätter Atwood.

Förslagen har redan lett till åtgärder

Utvecklingsminister Heidi Hautala svarar på OECD:s kritik genom att framhålla att många av rekommendationerna i utvärderingen redan har genomförts.

Heidi Hautala kommenterade rekommendationerna när OECD:s biståndskommitté DAC:s rapport gavs ut i Helsingfors.Heidi Hautala är helt enig med OECD om att utvecklingsanslagen måste höjas. Och det kan alltid bli effektivare. Foto: Eero Kuosmanen.

I Finlands utvecklingspolitiska program som utkom på våren betonas till exempel uttryckligen bättre samordning med andra givarländer och organisationer.

Hautala anser ändå att man inte kan skriva in mera detaljerade målsättningar i programmet, partnerländernas behov är så pass olika.
Däremot kan och bör tyngdpunkterna preciseras med hjälp av riktlinjer, åtgärdsplaner och anvisningar.

”Beredningen av landprogram är på god väg och i dem förenas politik och praktiskt genomförande. Som bas för landprogrammen står Finlands långvariga samarbetsländers egna utvecklingsplaner och jag tror att planerna ger oss verktyg att skärpa och fokusera vårt bistånd”, säger Heidi Hautala.

Biståndets nivå oroar

Sverige, Norge och Danmark avsätter redan 0,7 procent eller mera av sina BNP till utvecklingssamarbete. I utvärderingen uppmanar OECD Finland att försäkra sig om att man kan hålla löftet att uppnå samma nivå före utgången av 2015.

Generalsekreteraren för Utvecklingspolitiska kommissionen Miia Toikka kommenterar resultaten då OECD:s biståndskommitté DAC:s rapport gavs ut i Helsingfors.Det är viktigt för Finlands anseende att vi håller löftet om 0,7 procent av BNP, sade generalsekreteraren för Utvecklingspolitiska kommissionen Miia Toikka. Foto: Eero Kuosmanen.

”Regeringen har förbundit sig till att höja de nu frusna utvecklingsanslagen genom intäkterna från auktionen med utsläppsrätter”, berättar Heidi Hautala. ”Vi gör vårt yttersta för att Finland ska nå målet.”

”Målet att uppnå 0,7 procent är också en fråga om prestige. Andra länders omdöme om Finland är beroende av det”, säger generalsekreteraren för Utvecklingspolitiska kommissionen Miia Toikka.

”Den största utmaningen för Finland är ändå att se till att andra ministeriers beslut inte står i strid med vår utvecklingspolitik”, fortsätter Toikka.

Genom Peer Review-granskning lär sig alla parter

OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee) utvärderar medlemsstaternas utvecklingspolitik och -samarbete med fyra till fem års mellanrum. Denna gång var det Schweiz och Österrike som granskade Finland tillsammans med OECD:s sekretariat.

Finland fick 13 rekommendationer för hur utvecklingspolitiken kan förbättras och effektiveras. OECD följer också upp hur rekommendationerna genomförs. Finland granskades senast 2008.

”Det är mycket nyttigt att OECD och dess medlemsstater utvärderar vår verksamhet. Jag tror att alla inblandade länder drar nytta av de givande diskussionerna under processens gång”, säger Hautala.

Skriv ut

På andra webbplatser

Uppdaterat 11.11.2012


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter