Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kairo: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 2.5.2013

FREE - ihmisoikeustyötä fyysisen koskemattomuuden puolesta

FREE-projekti puhuja (pienempi)Vuonna 2012 United Group (UG) -lakitoimisto aloitti Fostering Rights & Empowering Egyptians (FREE) -projektin. Projektin tavoitteena on edistää kansalaisten tietämystä oikeudestaan fyysiseen koskemattomuuteen. Hankkeen alaotsikko Fighting Torture & Promoting the Rights to Physical Integrity kertoo sen ydinteemasta eli pidätyksenalaisen kidutuksen ja väkivallan vastaisesta toiminnasta.

Egyptissä virkavallan harjoittama fyysinen väkivalta ja kidutus ovat ilmiö, josta kansainväliset ja paikalliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet vuosikymmeniä. Egypti on myös keikkunut kärkisijoilla kansainvälisissä tilastoissa, jotka mittaavat fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä ihmisoikeusrikkomuksia. Kansannousun jälkeen egyptiläiset kansalaisjärjestöt ovat pystyneet kampanjoimaan vapaammin ihmisoikeuksien puolesta, ja julkinen keskustelu viranomaisten harjoittamasta kidutuksesta on lisääntynyt. Orastavaa yhteistyötä oikeuslaitoksen ja kansainyhteiskunnan välillä on aluillaan paikka paikoin; esimerkiksi tämän projektin puitteissa United Group kouluttaa tuomareita ja syyttäjiä. Virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan välisessä yhteistyössä on toivoa paremmasta huomisesta.

Suomen ja Ruotsin rahoittama projekti on hyvissä ja ammattitaitoissa käsissä, sillä projektia luotsaavalla lakitoimistolla on pitkät perinteet. Yli puoli vuosisataa sitten vuonna 1941 määrätietoinen nuori nainen, Kairon yliopistosta valmistunut lakitieteiden opiskelija Karima Ali Hussein, perusti United Group -lakitoimiston edistämään ja puolustamaan yksilön oikeuksia. Hänen perustamastaan lakitoimistosta on kasvanut 70 vuodessa yksi Egyptin arvostetuimmista ihmisoikeuksia puolustavista toimijoista Egyptissä. Nykyään lakitoimiostoa johtaa karismaattinen Mr Negad el Borai, joka on tunnettu useista paljon julkisuutta keränneistä ihmisoikeuksiin ja ilmaisunvapauteen liittyvistä oikeudenkäynneistä. 

FREE-projekti pöydän ääressäFREE-työkalupakista materiaalia niin lakimiehille, kansalaisjärjestöille kuin kansalaisillekin

Projekti lähestyy kidutukseen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä oikeuksia monella eri saralla. Projektiin kuuluu lakimiesten ja -naisten koulutusta, tukipisteiden perustamista ympäri Egyptiä sekä mediakampanja, jonka kautta projekti pyritään tuomaan kansalaisten tietoisuuteen. Projektin puitteissa on myös tuotettu kansalaisjärjestöille käsikirja, joka ohjeistaa miten neuvoa ja ohjata kansalaisia, jotka ovat kohdanneet poliisiväkivaltaa tai kidutusta.

Yksi konkreettisimmista tuloksista jo puolen vuoden jälkeen projektin alkamisesta on 13 eri kaupungissa sijaitsevat tukipisteet, joihin kansalaiset voivat mennä hakemaan neuvoa ja lainopillista apua kohdatessaan väkivaltaa tai kidutusta. Näitä on perustettu paikallisten asianajajaliittojen toimitiloihin, mutta myös ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen toimistoihin. Tärkeintä on helppo saavutettavuus. Tukipisteet tarjoavat väkivallan ja kidutuksen uhreille oikeusapua ja tietoa toimintamahdollisuuksista. Oikeusapupisteiden kautta United Groupin lakimiehet ottivat ensimmäisten kolmen kuukauden aikana käsittelyyn yhteensä 43 tapausta, joista valmistellaan syytettä poliisiviranomaisia vastaan.

FREE-projekti puhuja ja yleisöTilastoimalla ja raportoimalla väkivalta- ja kidutustapauksia United Group yhteistyökumppaneineen haluaa tehdä ilmiötä näkyväksi ja edistää kansalaisten tietämystä oikeudestaan nostaa syyte ja saada korvauksia virkavallan tekemistä väkivallanteoista. Asianajajayhdistyksiin kuuluville lakimiehille ja lakinaisille tarjotaan koulutusta, jotta heillä on tarvittavat työkalut ja teknistä osaamista puolustaa kidutuksen uhreja. Projektin kautta pyritään myös kohentamaan tuomareiden ja syyttäjien tietoisuutta ihmisoikeuksien periaatteista ja kidutussyytteiden käsittelystä. 

Yasmin haluaa työnsä kautta vaikuttaa ihmisoikeuksiin

United Group valitsi vuoden 2012 lopulla osallistujat ympäri maata järjestettäviin koulutuksiin. Kaikenikäisiä motivoituneita lakimiehiä ja lakinaisia osallistuu työpajaan, joka tarjoaa eväitä puolustaa oikeudessa kansalaisia, jotka haluavat tietoa, raportoida tai nostaa nostaneet syytteet virkavaltaa vastaan kiduksesta tai väkivallan käyttämisestä kansalaisia vastaan.

Yksi koulutukseen osallistuneista on 25-vuotias Yasmin Hosam el Din Faoyumin kaupungista. Yasmin opiskeli lakia Beni Suefin yliopistossa ja työskenteli freelance-lakinaisena pyörittäen omaa toimistoaan. Hän huomasi ilmoituksen FREE-koulutuksesta UG:n verkkosivuilla, osallistui Fayoumissa pidettyyn koulutukseen ja työskentelee nyt United Groupin toimistossa Kairossa. Haastattelimme Yasminia hänen kokemuksestaan FREE-projektissa.

Miksi halusit osallistua koulutukseen?

Olen työskennellyt kokoontumisen vapautta puolustavien tapausten kanssa ja olen ollut aktiivinen vastustamaan mielenosoittajia vastaan käytettyä väkivaltaa. On hienoa työskennellä näin hyvin organisoidun projektissa, joka edistää samaa päämäärää.

Mitä koulutus on tarjonnut sinulle?

Se on antanut minulle mahdollisuuden työskennellä kentällä kidutettujen ihmisen kanssa ja antaa heille tarvittavaa laillista tukea. Tämän lisäksi, ammatillisesti on hienoa päästä työskentelemään erilaisten oikeustapauksien parissa.

Minkälaisia työtehtäviä sinulla on FREE-projektissa?

Osallistun kidutustapauksiin liittyviin tutkimuksiin ja kuulemisiin, raportoin projektille, otan vastaan kanteita kidutuksen uhreilta ja valmistan ne eteenpäin vietäviksi.

Mistä pidät eniten työssäsi?

Oikeustaloilla tapahtuvasta kenttätyöstä.

Miksi haluat työskennellä ihmisoikeuksien parissa?

Se antaa minulle mahdollisuuden vastustaa epäoikeudenmukaisuutta työni kautta.
 
Missä näet itsesi tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa olen tunnettu ihmisoikeusaktivisti ja asianajaja.

 

Teksti: SL Kairo

Kuvat: United Group

Tulosta

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 2.5.2013


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot