Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kairo: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 7.10.2013

Suomi kirittää YK-maita tasa-arvotavoitteen saavuttamiseksi 2015 mennessä

Suomi piti sukupuolten välistä tasa-arvoa vahvasti esillä YK-viikolla New Yorkissa. Julkistamalla näkyvästi lisärahoituksensa Suomi halusi saada muutkin maat tukemaan naisten asemaa koskevan vuosituhattavoitteen saavuttamista ennen vuoden 2015 määräaikaa.

Yhteistyössä Liberian ja YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin kanssa isännöidyssä tilaisuudessa Suomi kannusti muitakin maita lisäämään tukeaan YK:n tasa-arvotyölle. UN Womenin uusi eteläafrikkalainen johtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kertoi Suomen olevan järjestön ykköstukija ja haastoi rahoittajia kilpaan kärkisijasta.

Puheenvuorossaan Mlambo-Ngcuka painotti, ettei epäkohtia tule enää sietää vaan tasa-arvosta on viimein tehtävä todellisuutta.

Kehitysministeri Hautala ja ulkoministeri Tuomioja UN Womenin johtajan Bhumzile Mlambo-Ngcukan kanssa New Yorkissa. Kehitysministeri Heidi Hautala ja ulkoministeri Erkki Tuomioja UN Womenin johtajan Phumzile Mlambo-Ngcukan kanssa New Yorkissa.

Tilaisuudessa oli mukana ministereitä useista maista sekä YK-järjestöjen johtoa. Suomen uudet rahoituspanokset ja joidenkin puhujien kiinnostus osallistua "rahoituskisaan" saivat aplodeja.

Puhujat kehottivat puuttumaan naisiin kohdistuvan väkivallan perussyihin, jotka usein liittyvät sukupuolten taloudelliseen ja muuhun epätasa-arvoon. Miesten tärkeä rooli tasa-arvon toteuttamisessa oli vahvasti esillä.

UN Womenin johtaja toivoi osallistujilta tukea sukupuolten tasa-arvon saamiseksi mukaan myös valmisteilla oleviin vuoden 2015 jälkeisiin kehitystavoitteisiin.

Liberian tasa-arvo- ja kehitysministeri Julia Duncan Cassell kehotti viimeinkin konkreettisiin toimiin päätöslauselmien toimeenpanemiseksi.

Naiset ovat muutoksentekijöitä

”Vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista keskustellessamme on ehdottoman tärkeää nostaa esiin naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta”, kehitysministeri Heidi Hautala sanoi omassa puheenvuorossaan YK:n vuosituhattavoitteiden seurantakokouksessa.

Hautala muistutti, että vuosituhattavoitteisiin kuuluva sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeus. ”Lisäksi miesten ja naisten välinen tasa-arvo tukee muidenkin kehitystavoitteiden saavuttamista”, ministeri sanoi.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista ja este rauhalle ja kestävälle kehitykselle. Suomi pyrkii varmistamaan, että vuosituhattavoitteista puuttunut näkökulma on mukana maailman uusissa kehitystavoitteissa.

Ministeri Hautala korosti, että naisia ei pidä nähdä vain uhreina vaan ennen kaikkea muutoksentekijöinä. ”Kun naiset ja tytöt itse huomaavat mahdollisuutensa vaikuttaa ilman pelkoa väkivallasta, saadaan aikaan kestävää kehitystä.”

Tilaisuuden avannut ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi uskovansa, että Suomen asema ”maailman vähiten epäonnistuneena maana” on sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten voimaantumisen ansiota: ”Se ei silti tarkoita, ettei meillä olisi parannettavaa. Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessakin iso ongelma, ja sen kitkemiseksi tarvitaan toimia.”

Suomi tukee YK:n turvaneuvoston "Naiset, rauha ja turvallisuus"-päätöslauselman (1325) toimeenpanoa. Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vaikuttamalla muun muassa asenteisiin.

"Tasa-arvo on Suomen ulko- ja kehityspolitiikan kulmakivi"

Ministeri Hautala puhui YK-viikon aikana myös Yhdysvaltain ulkoministerin John Kerryn ja presidentti Barack Obaman neuvonantajan Valerie Jarrettin isännöimässä tasa-arvokysymyksiä käsitelleessä tilaisuudessa.

Suomi on ensimmäinen Yhdysvaltain kumppanimaa Obaman ajamassa Equal Futures Partnership -aloitteessa, joka keskittyy naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen ja poliittisen osallistumisen lisäämiseen. Kumppanimaita on nyt 20 sekä Euroopan unioni.

"Sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomen kotimaan politiikan sekä ulko- ja kehityspolitiikan kulmakivi", Hautala sanoi tilaisuuteen osallistuneille YK:n jäsenmaille.

Hänen mukaansa yksi esimerkki siitä on Suomen UN Womenille antama rahoitus, joka kaksinkertaistetaan ensi vuonna. Kotimaisista kokemuksista ministeri nosti esille sukupuolikysymysten huomioimisen budjetoinnissa, naisten kasvavan osuuden valtionyhtiöiden hallituksissa ja tarpeen edelleen vahvistaa naisten asemaa yritysten johdossa.

Torstaina pidetyssä rauhanvälityksen ystäväryhmän ministerikokouksessa ulkoministeri Tuomioja muistutti naisten roolista rauhanvälityksessä: ”Tutkimukset osoittavat, että naisten osallistuminen tuottaa parempia päätöksiä.”

Suomi ja Norja ovat YK:n kumppaneina kehittäneet uuden ”Sukupuolinäkökulma ja rauhanvälitys”-koulutusohjelman, jossa koulutetaan korkean tason rauhanvälittäjiä ja heidän tiimejään ottamaan naisia mukaan rauhanvälitysprosesseihin.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 7.10.2013


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot