Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kairo: Palvelut suomalaisille: Hyvä tietää

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Hyvä tietää

Avioliiton solmiminen Egyptissä

VIRALLISEN AVIOLIITON SOLMIMINEN EGYPTIN KANSALAISEN KANSSA EGYPTISSÄ; SUOMEN KANSALAISEN TARVITSEMAT ASIAPAPERIT JA ASIAN HOIDOSSA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

Vihkivä viranomainen Kairossa on:

NOTARY OFFICE FOR REGISTERING MARRIAGES FOR FOREIGNERS (NEW ANNEX)

Ministry of Justice (next to the State Security Headquarters)

Fourth Floor, Lazoughli Square, CAIRO

Tel.: (02) 27953587 / (02) 27953299

مكتب توثيق زواج الأجانب (الشهر العقاري)

ا           لدور الرابع ( الملحقية الجديدة ) – وزارة العدل (بجانب مقر أمن الدولة )

ميدان لاظوغلي ت: 2٧٩٥٣٢٩٩ (02) / 2٧٩٥٣٥٨٧ (02)

Egyptin viranomaiset saattavat pyytää lisätodistuksia tai selvityksiä tapauskohtaisesti alla mainittujen asiapapereiden lisäksi. Myös lainsäädäntöön saattaa tulla muutoksia, eikä suurlähetystö saa niistä välittömästi tietoa. Egyptiläisen tulevan puolison kannattaa aina tarkistaa asiakirjavaatimukset Egyptin viranomaisilta.

Avioliiton solmimista varten Egyptissä Suomen kansalaisen tulee toimittaa vihkivälle viranomaiselle ainakin seuraavat asiakirjat.

  • Henkilöllisyyden todistaminen esim. passi
  • Monikielinen laaja virkatodistus, käännetty arabiaksi, laillistettu Suomessa. Asiakirjasta käy esiin uskonto.
  • Esteettömyystodistus ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten, monikielinen, käännetty arabiaksi, laillistettu Suomessa
  • Selvitys taloudellisesta asemasta )mikäli Suomen kansalainen on mies. Käännetty arabiaksi ja laillistettu Suomessa

Lisätietoja: www.maistraatti.fi

Alkuperäiset  asiakirja ja käännökset  tulee laillistaa Suomen ulkoministeriössä ja tämän laillistumismerkinnän jälkeen Egyptin suurlähetystössä Helsingissä. os. Kuusisaarentie 4, 00340  Helsinki.

(+358) 9 477 7470

Ohjeet: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Asiakaspalvelu maanantaista keskiviikkoon  klo 09.00-12.00,  muuna aikana sopimuksen mukaan

Asiakirjojen laillistaminen eli legalisointi

Suomen viranomainen  sellaisenaan ei voi hyväksyä Egyptin  tai Sudanin  viranomaisen antamaa asiakirjaa, koska Suomen viranomaisilla Suomessa ei ole mahdollisuutta varmistaa ulkomaisten asiakirjojen osalta, onko niiden allekirjoittaneilla henkilöillä ollut laillinen oikeus antaa kyseinen todistus.

Suomen Kairon suurlähetystö tarjoaa konsulipalvelulaissa 498/1999 33 pykälässä kuvatulla tavalla myös notaaripalveluita. Tällaisia notaaripalveluita ovat mm. edustuston antama todistus Egyptin ja Sudanin ulkoministeriön virkamiehen allekirjoituksen oikeellisuudesta, sekä siitä, että hänellä on ollut virka-asemansa mukainen oikeutus allekirjoittaa kyseisenlainen asiakirja. Todistus voidaan antaa, mikäli edustustolla on kyseisen viranomaisen allekirjoitusnäyte. Laillistus on leima, joka todistaa että asiakirjan allekirjoitus on aito. Laillistus tehdään englanniksi

Egyptiläisten  viranomaisten asiakirjojen allekirjoitukset tulee laillistaa ennen kuin  asiakirjat voidaan hyväksyä Suomen väestörekisteriin merkittäväksi

Jotta asiakirjan sisältö voidaan merkitä Suomessa väestörekisteriin tulee asiakirjan myöntäneiden viranomaisten allekirjoitukset siis todistaa oikeaksi. Tällä ns. laillistuksella/ legalisoinnilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että Egyptin tai Sudanin paikallisviranomaisten  (esim. notaari, alioikeus, rekisteriviranomainen jne) antaman asiakirjan tai todistuksen allekirjoitukset varmennetaan  ko. olevan maan ulkoministeriössä.

Tämän jälkeen Suomen Kairon suurlähetystö todistaa oikeaksi ulkoasiainministeriön  virkamiehen allekirjoituksen niiden allekirjoitusnäytteiden perusteella jotka Egyptin tai Sudan  ulkoministeriö on Suomen suurlähetystölle toimittanut niistä virkamiehistään, joilla tällainen allekirjoitusoikeus on. Egyptin tai Sudanin  ulkoministeriö varmentaa asiakirjassa olevat paikallisviranomaistensa allekirjoitukset, mutta ei todista asiakirjan sisällön oikeellisuutta. Suomen suurlähetystö toimii samoin.

Suomen kansalaiset tarvitsevat notaaripalvelua yleensä ulkomailla solmimansa avioliiton, tai ulkomailla syntyneen lapsensa rekisteröimiseksi myös Suomen väestörekisteriin. Suomen Kairon suurlähetystö ei laillista/ legalisoi Suomen viranomaisten asiakirjoja. Suomen viranomaisten alkuperäinen asiakirja  ja asiakirjan käännökset  tulee laillistaa Suomen ulkoministeriössä ja tämän laillistumismerkinnän jälkeen Egyptin suurlähetystössä Helsingissä. os. Kuusisaarentie 4, 00340  Helsinki.

(+358) 9 477 7470

Ohjeet: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Kairon edustuston asiakaspalveluaika on maanantaista keskiviikkoon klo 9.00-12.00.

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1

Tulosta

Päivitetty 7.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot