Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Kairo: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.10.2017 | Utrikesministeriet

Betydande investering i de fattigaste ländernas klimatarbete

Pressmeddelande 178/2017
12.10.2017

Finland och Internationella finansieringsbolaget IFC som hör till Världsbanksgruppen grundar en gemensam klimatfond som stöder förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer. Finland kanaliserar totalt 114 miljoner euro till klimatfonden, som ska verka i 25 år. Medlen investeras i klimatprojekt under de kommande fem åren. Detta är Finlands mest betydande investering i internationellt klimatarbete.

”Genom investeringen håller Finland det löfte som gavs under klimatmötet i Paris, nämligen att styra en betydande del av utvecklingsmedlen till klimatåtgärder. En gemensam fond med världens största utvecklingsfinansiär öppnar samtidigt nya möjligheter för finländska företag inom området för ren teknik på utvecklingsländernas tillväxtmarknader”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Det som avviker från IFC:s normala förfarande är att Finlandsfonden erbjuder möjligheten att satsa på investeringar i de fattigaste länderna och i ett tidigt skede. Medlen investeras enbart i utvecklingsländer. Finansiella investeringar skiljer sig från bistånd i form av donationer på så vis att det investerade kapitalet återbetalas och kan användas på nytt. IFC möter Finlands finansiering med eget kapital i alla projekt. Målet är att också locka betydande summor privat och offentligt kapital.

Fonden ska bland annat finansiera lån, riskkapital och garantier åt företag i utvecklingsländer. Sektorer som kan få stöd är bland annat energieffektivitet, förnybar energi, hållbart skogsbruk och markanvändning, meteorologi samt vattenhushållning och behandling av avloppsvatten. Investeringarna ska både ge upphov till klimateffekter och utvecklingseffekter, till exempel arbetstillfällen och ökade skatteinkomster.

IFC är världens ledande utvecklingsfinansiär för den privata sektorn. Investeringsbolagets vd Philippe Le Houérou påminner om att världens övergång till en utsläppssnål ekonomi kräver tusentals miljarder dollar. Det innebär betydande investeringsmöjligheter för den privata sektorn.

”Det kräver emellertid samarbete mellan företag och regeringar för att undanröja hinder för ibruktagande av koldioxidsnål teknik, för att stärka politiska riktlinjer och lagstiftning och för att få med investerare trots riskerna. Vårt samarbete med Finland är ett viktigt steg mot dessa mål.”

Genom detta internationella samarbete öppnas nya möjligheter för finländska företag eftersom många har starkt kunnande om klimatfrågor och expertis inom de sektorer som fonden är inriktad på.

”Vi behöver inte lämna utvecklingsländernas energi- och vattenmarknad åt danskarna och andra som traditionellt är starka inom sektorn. I december inleder vi en turné i Finland för att informera om vilka möjligheter den nya fonden och våra övriga instrument för finansiering i utvecklingsländer erbjuder”, säger minister Mykkänen.

Ytterligare information (i Washington 12.10, tidsskillnad -7h):
Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 400 464 393
Max von Bonsdorff, enhetschef, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn +358 295 351720

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 30.10.2017


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter