Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kairo: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 25.10.2017 | Ulkoministeriö

OECD viimeistelee vertaisarviota Suomen kehitysyhteistyöstä

Tiedote 185/2017
25.10.2017

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n kehitysapukomitea tekee vertaisarvion Suomen kehitysyhteistyöstä.  Joulukuussa julkistettava arvio kiittää Suomea nopeasta ja joustavasta humanitaarisesta avusta. Se myös kehottaa Suomea laatimaan aikataulun kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 prosentin tavoitetasolle.

OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on valmistellut Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä koskevaa vertaisarviota noin vuoden. Arviointiprosessi päättyy Pariisissa 25. lokakuuta pidettävään tutkintatilaisuuteen. Siinä Suomi vastaa arvioijien havaintoihin ja suosituksiin. Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Vertaisarvio paneutuu Suomen kehitysyhteistyön viime vuosien muutostrendeihin ja siihen, miten Suomi on onnistunut vastaamaan OECD:n aiempiin suosituksiin.

Suomi saa kiitosta nopeasta ja joustavasta humanitaarisesta avustaan. Tunnustusta saa myös, miten Suomi on onnistunut keskittämään apuaan valittuihin kumppanimaihin ja teemoihin. Kehitysyhteistyön vaikuttavuutta lisää keskittyminen alueille, joilla Suomella on omaa asiantuntemusta. Tällaisia ovat muiden muassa naisten ja tyttöjen oikeuksien ajaminen sekä vammaisten ihmisten asema kehitysyhteistyössä.

Tutkintatilaisuudessa Suomi esittelee vammaistyönsä onnistumisia muille DAC-jäsenmaille.

”Suomi on edistänyt vammaisten asemaa pitkäjänteisesti 1980-luvulta lähtien. Yhteistyömme vammaisten omien järjestöjen kanssa on kansainvälisesti jopa ainutlaatuista”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoo.

OECD:n kehitysapukomitean vertaisarviot tarjoavat jäsenmaille tilaisuuden oppia toistensa parhaista käytänteistä. Arvioita luonnehtii rakentava kriittisyys: tutkintavuorossa olevaa jäsenmaata kannustetaan kehitysyhteistyönsä parantamiseen.

Suomea kehotetaan laatimaan aikataulutettu suunnitelma siitä, miten kehitysyhteistyömäärärahat saadaan nostetuksi asetetulle tavoitetasolle, 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Vertaisarvio paneutuu myös Suomen kehityspolitiikan toiseen painopisteeseen, kehitysmaiden talouksien kehittämiseen yksityissektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä.  Arviointi kuuluttaa Suomelta täsmennettyjä linjauksia yksityisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Se haluaa myös Suomen varmistavan, että yksityisen sektorin roolin painottaminen ei vie huomiota köyhyyden vähentämiseltä.

”Äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja köyhyyden sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat kehityspolitiikkamme päätavoitteita. Niihin ei kuitenkaan päästä ilman, että kehitysmaat onnistuvat kehittämään talouttaan ja luomaan työpaikkoja. Siitä on kyse Suomen yksityisen sektorin yhteistyössä. Siinä korostuu myös kehitysmaiden ilmasto-osaamisen vahvistuminen”, ministeri Mykkänen vastaa.

OECD:n kehitysapukomitea tekee arvion kunkin jäsenmaansa kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä noin viiden vuoden välein.  Suomen vertaisarvion tutkijoina ovat Espanja ja Italia sekä tarkkailijana Israel. Vertaisarvio julkistetaan Helsingissä 8. joulukuuta.

Lisätietoja: kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala, puh. 040 752 1770 sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Pasi Rajala, puh. 0400 464 393.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

pdfOEDC:n kehitysapukomitean suosituksia Suomelle 2017

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot