Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Finnpartnership erbjuder företag nya samarbetsmöjligheter i utvecklingsländer - Suomen suurlähetystö, Kairo : Kehitysyhteistyö : Finnpartnership

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Finnpartnership erbjuder företag nya samarbetsmöjligheter i utvecklingsländer

Syftet med programmet Finnpartnership är att förbättra samarbetsmöjligheterna mellan företag i Finland och utvecklingsländerna, och därmed främja målländernas ekonomiska tillväxt och exportstruktur samt göra deras produktion mångsidigare. Programmet finansieras med anslagen för utvecklingssamarbete. Finnpartnership ingår i nätverket Team Finland.

Finnpartnership

Finnpartnerships tjänster är tänkta för aktörer inom alla olika branscher som planerar eller utvecklar affärsverksamhet i utvecklingsländer. Programmet erbjuder tjänster både åt företag i Finland och i utvecklingsländerna. All service som Finnpartnership erbjuder är kostnadsfri.

Med utvecklingsländer avses de länder som OECD:s biståndskommitté DAC klassificerar som utvecklingsländer.

Finnpartnership erbjuder följande tjänster:

Kontakter med hjälp av matchmakingtjänsten

Finnpartnership hjälper företag att hitta nya möjligheter till affärsverksamhet och partners. Med affärspartnerskap menar man långvarigt samarbete mellan företag i Finland och utvecklingsländer eller andra aktörer inom den privata sektorn.

Finnpartnership kanaliserar utvecklingsländers företags initiativ gällande affärspartnerskap vidare till finska företag, och tvärtom. Företagen kan leta efter lämpliga partners i Finnpartnerships databas på webbsidorna, och lägga ut information om initiativ de själva vill föra fram.

Affärspartnerskapsstödet skapar förutsättningar för samarbete

Affärspartnerskapsstödet är ekonomiskt understöd som ett finskt företag eller annan aktör kan anhålla om för verksamhet som riktar sig till ett utvecklingsland och som omfattar långvarigt kommersiellt samarbete som lönar sig företagsekonomiskt.

Affärspartnerskapsstöd kan sökas av

 • finska företag eller företag registrerade utomlands som har betydande band till Finland
 • forskningsinstitut, universitet eller motsvarande organisationer som är verksamma i Finland
 • föreningar som är registrerade i Finland
 • ett konsortium som består av olika aktörer.

Syftet med stödet är att utöka samarbetet mellan företag och andra affärsidkande personer i Finland och i utvecklingsländerna så att resultatet blir gynnsamma utvecklingseffekter i målländerna.

Företagspartnerskapsstöd kan beviljas för planering, utveckling och utbildning, som anknyter till ekonomiskt lönsamma projekt i utvecklingsländer med syftet att etablera långvariga affärskontakter, såsom:

 • grundandet av ett dotterbolag (t.ex. produktions- eller servicesektorn)
 • grundandet av ett samföretag (t.ex. produktions- eller servicesektorn)
 • underleverans
 • import från utvecklingslandet
 • annat projekt, som siktar på långvarig affärsverksamhet
 • pilotprojekt förknippade med kommersiell/produktifierad teknologi eller lösning, som kan antas leda till företagspartnerskap om de är framgångsrika
 • yrkesutbildning och stöd till lokal utbildningsverksamhet

Finnpartnership erbjuder också rådgivning

Programmet erbjuder omfattande rådgivning åt företag och organisationer om affärspartnerskap mellan företag i Finland och utvecklingsländer. Det är bra att ta kontakt med Finnpartnerships sakkunniga redan när man planerar ett projekt, de ger råd under projektberedningsprocessens olika faser.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Enheten för utvecklingsfinansieringsinstitutioner

Päivitetty 16.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot