Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Medborgarskapslagen ändras i början av september - Suomen suurlähetystö, Kairo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Nyheter, 19.7.2011 | UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Medborgarskapslagen ändras i början av september

Medborgarskapslagen ändras den 1 september 2011. Lagens syfte är att främja integrationen och stärka samhällstillhörigheten för utlänningar som är bosatta i Finland genom att det görs möjligt att naturalisera personer smidigare än i dag.

Lagen innehåller också ändringar som berör dem som är bosatta utomlands.

Tidigare finska medborgare kan förvärva medborgarskap på nytt genom ett anmälningsförfarande. En tidigare finsk medborgare beviljas medborgarskap oberoende av om han eller hon bor i Finland eller i utlandet.

Anmälningsförfarandet gäller inte avkomlingar till finska medborgare.

De som är bosatta utomlands kan lämna in anmälan om medborgarskap (tidigare finska medborgare, utomäktenskapliga barn till finska fäder, adoptivbarn) till vilken polisinrättning som helst i Finland. Anmälan kan också lämnas in till behörig beskickning som i första hand bestäms enligt hemlandet.

För ett barn som är sökande görs ansökan eller anmälan av barnets vårdnadshavare eller intressebevakare.

Också behållandet av finskt medborgarskap efter 22 års ålder ändras. Efter den 1 september 2011 visas tillräcklig anknytning redan genom att man ansöker om finskt pass när man är 18 – 21 år. Också värnplikt eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor som inletts före 22-årsdagen hindrar att man direkt förlorar sitt medborgarskap. De som har fått finskt medborgarskap på ansökan eller anmälan riskerar inte heller att förlora sitt medborgarskap.

Information om den nya medborgarskapslagen och hur den tolkas kommer att läggas ut på Migrationsverkets webbplats http://www.migri.fi/ senare.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.7.2011


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot