Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker Egypten, Tunisien och Libyen - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 20.11.2011

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker Egypten, Tunisien och Libyen

Pressmeddelande 314/2011
18.11.2011

Utrikesminister Erkki Tuomioja besöker Egypten, Tunisien och Libyen den 20–23 november 2011. Det är Tuomiojas första resa till Nordafrika under denna regering.

Syftet med resan är att bekanta sig med situationen i Egypten, Tunisien och Libyen och att föra fram Finlands stöd till demokratiutvecklingen och sådana reformer som leder till en jämlik ekonomisk utveckling. Finland betonar vikten av att mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper förvekligas. Kvinnornas rättigheter bör garanteras, bland annat ska de kunna delta jämlikt i samhällets beslutsprocesser på alla nivåer. Detta är särskilt aktuellt just nu då centrala element i det politiska systemet skapas på nytt och t.ex. grundlagar skrivs om.

Utrikesminister Tuomioja har skrivit en artikel med kvinnornas ställning som huvudtema. Artikeln ska publiceras i de centrala dagstidningarna i Egypten, Saudi-Arabien och Tunisien. Minister Tuomioja håller också ett tal vid det respekterade Collège International de Tunis som granskar Finlands erfarenheter av hur samhället utvecklades till en modern demokrati och nordisk välfärdsstat.

Under sin resa träffar minister Tuomioja representanter för Egyptens, Tunisiens och Libyens regeringar, Arabförbundets ledning och representanter för ett flertal frivilligorganisationer och politiska partier. I Libyen träffar han också de organ som koordinerar den internationella insatserna i landet.

Utrikeminister Tuomiojas resa infaller under en intressant period. I Tunisien hölls val den 23 oktober till en konstituerande församling som bland annat ska stifta en ny grundlag. Den konstituerande församlingen sammanträder första gången under Tuomiojas besök den 22 november. Landet ska få en ny regering vars sammansättning följer valresultatet.

I Egypten inleds valet till parlamentets underhus den 28 november 2011. Valet hålls i tre etapper och efter det hålls valet till överhuset likaså i tre etapper. Valresultatet torde vara klart i mars 2012. Orsaken till att det räcker så länge är att de domare som övervakar valet inte räcker till i alla valdistrikt på en gång.

Ordföranden för Libyens nationella övergångsråd Mustafa Abdel Jalil förklarade inbördeskriget avslutat den 23 oktober 2011. Abdel Rahim al-Kib som utnämnts till provisorisk premiärminister håller på och bildar en provisorisk regering. Valet till nationalkongressen som ska stifta en ny grundlag kommer att ordnas om 8–10 månader.

De samhälleliga reformerna i Egypten, Tunisien och Libyen kom igång på initiativ av folket. Folket ska nu också bestämma reformernas riktning. Det internationella samfundets roll är att stöda demokrati, rättstatsutveckling, mänskliga rättigheter och reformer som stöder en jämlik ekonomisk tillväxt.

Finland har fördubblat sitt stöd till Nordafrika och Mellanöstern under perioden 2012–2015. Stödet riktas till sådan verksamhet som stöder demokrati och en jämlik ekonomisk utveckling, till exempel till att stärka civilsamhällets inflytande. De nordiska länderna har mycket liknande målsättningar i regionen och man försöker stärka stödets effekt genom samarbete. Finland deltar också aktivt i de beslutsprocesser som koordinerar EU:s stödinsatser.

För mera information: utrikesministerns pressattaché Susanna Parkkonen, tfn 050-377 5601
 

Skriv ut

Uppdaterat 20.11.2011


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter