Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ei rauhaa ilman oikeutta - Suomen suurlähetystö, Kairo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 2.2.2012

Ei rauhaa ilman oikeutta

Ulkoministeriön Säätytalolla 17. tammikuuta järjestämä YK-sopimuksiin ja päätöslauselmiin pohjautuva kansainvälinen seminaari keräsi yhteen asiantuntijoita keskustelemaan naisten oikeuksien edistämisestä konflikteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa.

Seminaari käsitteli YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen eli CEDAW:n ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325:n soveltamisesta saatuja kokemuksia. Päätöslauselma 1325 käsittelee naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Seminaariin osallistui yhteensä noin 170 kuulijaa.

Ulkoministeri Tuomioja totesi arabikevään nostaneen naisten oikeudet näkyvästi esille. Kuva: Eero Kuosmanen Ulkoministeri Tuomioja totesi arabikevään nostaneen naisten oikeudet näkyvästi esille. Kuva: Eero Kuosmanen

Seminaarin avasi ulkoministeri Erkki Tuomioja, ja tilaisuudessa puhuivat muun muassa YK:n itsenäinen asiantuntija päätöslauselma 1325-asioissa, ministeri Elisabeth Rehn, naisten oikeuksien erityisasiantuntija Letitia Anderson YK:n pääsihteerin erityisedustaja Margot Wallströmin toimistosta sekä yleissuositusta naisten oikeuksien puolustamisesta konflikteissa ja konfliktienjälkeisissä tilanteissa valmistelevan CEDAW -komitean jäseniä. Tilaisuuden veti CEDAW-komitean jäsen professori Niklas Bruun.

Arabikevät nosti esiin kysymykset naisten oikeuksista

Ulkoministeri Tuomioja avasi seminaarin toteamalla, että arabikevät nosti kysymykset naisten oikeuksista näkyvästi esille. Naisilla oli merkittävä ja aktiivinen rooli arabikevään vallankumouksissa, mutta sittemmin naisia ei ole otettu mukaan yhteiskunnan jälleenrakennukseen.

Ministeri Tuomioja korosti puheessaan, että jättämällä naiset yhteiskunnan jälleenrakennusprosessin ulkopuolelle menetetään puolet yhteiskunnan voimavaroista, mihin millään maalla ei ole varaa. Lisäksi ministeri Tuomioja korosti naisten osallistumisen tärkeyttä siviilikriisinhallinta- ja rauhanturvatehtävissä. Naisten toimiminen rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä osoittaa konflikteista kärsiville maille, että naiset ovat tärkeä ja erottamaton osa yhteiskunnan jälleenrakennusta.

Päätöslauselma 1325

Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 Suomen seurantaryhmän puheenjohtaja Heli Kanerva kertoi Suomen aktiviteeteista kansainvälisen rauhanvälitystoiminnan edistämiseksi. Kanerva painotti, että rauhanprosesseihin tulisi saada mukaan näkyvämmin naisia ja heille enemmän päätösvaltaa. Koko yhteiskunta hyötyy naisten panoksesta yhteisten asioiden hoitamiseen. On tärkeää saada myös miehet ja pojat tekemään työtä päätöslauselma 1325 toimeenpanemiseksi.

Naiset olisi saatava näkyvämmin mukaan rauhanprosesseihin, Heli Kanerva totesi puheessaan. Kuva: Eero KuosmanenNaiset olisi saatava näkyvämmin mukaan rauhanprosesseihin, Heli Kanerva totesi puheessaan. Kuva: Eero Kuosmanen

Suomi tukee Keniaa, Nepalia ja Afganistania niiden 1325-työssä. Esimerkkinä tästä yhteistyöstä puheenvuoron käytti Suomessa vierailevan Afganistanin 1325-toimikunnan valtuuskunnan edustaja Abdul Mali Quraishi Afganistanin ulkoministeriöstä.

CEDAW-komitean jäsen Pramila Patten painotti, että vaikka päätöslauselma 1325 ja CEDAW-sopimus ovat tärkeitä työkaluja naisten oikeuksien ja tasa-arvon takaamiseksi ja vaikka ne velvoittavat jäsenvaltioita edistämään ja turvaamaan naisten oikeuksia, paljon työtä on vielä edessä, jotta päätöslauselmat ja niiden suositukset toteutuvat konflikteista kärsivissä maissa.

Pattenin viestissä toistui sama kuin ministeri Tuomiojan puheessa; konfliktin jälkeisessä tilanteessa naisten osallistaminen ja heidän oikeuksistaan huolehtiminen on elintärkeää. Nyt tekeillä olevan yleissuosituksen tarkoitus onkin antaa valtioille konkreettista ohjeistusta siitä, miten naisten oikeudet taataan myös konfliktitilanteissa tai niiden jälkeen, CEDAW-sopimuksen velvoitteet kun eivät pääty sotatilanteissa.

Voidaanko kestävää rauhaa saavuttaa ilman oikeutta?

Seksuaalirikokset ovat yksi yleisimmistä ja huolestuttavimmista piirteistä konfliktitilanteissa, ja toisaalta alistaminen seksuaaliselle väkivallalle on yleinen sodankäynnin keino. Kansainvälisen yhteisön tuottamien päätöslauselmien ja suosituksien vastaisesti useissa konfliktimaissa seksuaalisen väkivaltarikoksen tekijät ovat edelleen asettamatta syytteeseen. Elisabeth Rehn painottikin päätöslauselmien implementoinnin tärkeyttä, jotta niiden vaikutus ulottuisi käytännön tasolle. ”On selvää, että kestävää rauhaa ei tule ilman oikeutta”, Rehn muistutti.

Seminaari kokosi 170 kuulijaa Säätytalolle. Kuva: Eero KuosmanenSeminaari kokosi 170 kuulijaa Säätytalolle. Kuva: Eero Kuosmanen

Konfliktimaiden oikeusjärjestelmien kehittäminen nähtiin usean panelistin; CEDAW-komitean Zohra Rasekhin ja Victoria Popescun sekä Letitia Andersonin mukaan keinona vahvistaa oikeudenmukaisuutta etenkin konfliktien jälkeisessä tilanteessa. Kuten Anderson totesi, on lisäksi muistettava, että sodan päättyminen ei välttämättä tarkoita rauhaa niille, jotka ovat joutuneet sodan aikana seksuaalisen väkivallan uhreiksi, sillä väkivalta jatkuu usein sodan jälkeenkin, ja sen kohteeksi voivat yhtä hyvin joutua niin miehet kuin naiset.

Mitä sitten tulisi tehdä? Syyllisten saattaminen tuomioistuinten eteen ja sitä kautta oikeuden hakeminen on yksi keskeinen keino. Tärkeää, mutta samalla kuitenkin vaikeinta, on estää itse väkivallan tapahtuminen. On keskeistä saada päätöksentekijät ja johtajat ymmärtämään asian vakavuus. Nollatoleranssi seksuaalista väkivaltaa kohtaan on ainoa oikea linja, josta ei tule livetä edes konfliktitilanteissa. Mentaliteetin muuttaminen saattaa olla vaikeaa, mutta se on lähtökohta kaikelle muulle konkreettiselle toiminnalle. Kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja median rooli tietoisuuden levittämisessä on keskeinen.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.2.2012


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot