Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ingen fred utan rättvisa - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 2.2.2012

Ingen fred utan rättvisa

Det internationella seminarium som utrikesministeriet ordnade vid Ständerhuset den 17 januari utifrån FN-konventioner och resolutioner samlade sakkunniga för att diskutera främjande av kvinnors rättigheter under konflikter och i situationer efter konflikter.

Seminariet behandlade de erfarenheter man fått av tillämpningen av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, dvs. CEDAW-konventionen, och av resolution 1325 av FN:s säkerhetsråd. Resolution 1325 behandlar kvinnors ställning under konflikter samt i främjandet av fred och säkerhet. Sammanlagt 170 personer deltog i seminariet.

Utrikesminister Tuomioja konstaterade att kvinnors rättigheter fått en synlig plats i arabvåren. Foto: Eero KuosmanenUtrikesminister Tuomioja konstaterade att kvinnors rättigheter fått en synlig plats i arabvåren. Foto: Eero Kuosmanen

Seminariet öppnades av utrikesminister Erkki Tuomioja och talarna i seminariet var bl.a. FN:s självständiga expert i frågor gällande resolution 1325, minister Elisabeth Rehn, specialisten i frågor gällande kvinnors rättigheter Letitia Anderson från FN:s generalsekreterares särskilda representant Margot Wallströms byrå samt medlemmar från CEDAW-kommittén som bereder en allmän rekommendation om skydd av kvinnors rättigheter under konflikter och i situationer efter konflikter. Evenemanget leddes av ledamoten i CEDAW-kommittén, professor Niklas Bruun.

Arabvåren aktualiserade frågor om kvinnors rättigheter

Utrikesminister Tuomioja öppnade seminariet genom att konstatera att arabvåren aktualiserade frågor om kvinnors rättigheter på ett synligt sätt. Kvinnor hade en betydande och aktiv roll i arabvårens revolutioner, men därefter har kvinnor inte involverats i återuppbyggnaden av samhällena.

Minister Tuomioja betonade i sitt tal att man genom att lämna kvinnorna utanför samhällets återuppbyggnadsprocess går miste om hälften av samhällets resurser, vilket inget land har råd med. Dessutom betonade minister Tuomioja vikten av kvinnors deltagande i civil krishantering och fredsbevarande uppdrag. Kvinnors deltagande i fredsbevarar- och krishanteringsverksamhet visar länder som drabbats av konflikter att kvinnorna är en viktig och integrerad del av samhällets återuppbyggnad.

Resolution 1325

Ordförande för Finlands uppföljningsgrupp Kvinnor, fred och säkerhet 1325 Heli Kanerva berättade om Finlands aktiviteter för att främja internationell fredsmäklingsverksamhet. Kanerva betonade att man också i fredsprocesser måste involvera kvinnor mer synligt och ge dem mer inflytande. Hela samhället drar nytta av kvinnornas insatser i skötseln av gemensamma ärenden. Det är viktigt att också få män och pojkar att arbeta för genomförandet av resolution 1325.

Kvinnor borde involveras mer synligt i fredsprocesser, konstaterade Heli Kanerva i sitt anförande. Foto: Eero KuosmanenKvinnor borde involveras mer synligt i fredsprocesser, konstaterade Heli Kanerva i sitt anförande. Foto: Eero Kuosmanen

Finland stöder Kenya, Nepal och Afghanistan i deras 1325-arbete. Som exempel på detta samarbete talade vid seminariet delegationsrepresentanten i Afghanistans 1325-kommission Abdul Mali Quraishi från Afghanistans utrikesministerium.

Ledamoten i CEDAW-kommittén Pramila Patten betonade att trots att resolution 1325 och CEDAW-konventionen är viktiga instrument för säkerställandet av kvinnors rättigheter och jämställdhet och trots att de ålägger medlemsstaterna att främja och trygga kvinnors rättigheter, finns det ännu mycket arbete framför oss för att resolutionerna och deras rekommendationer ska uppfyllas i länder som drabbats av konflikter.

I Pattens budskap återkom detsamma som minister Tuomioja framfört i sitt anförande; i situationer efter konflikter är det livsviktigt att involvera kvinnor och att sörja för deras rättigheter. Syftet med den allmänna rekommendation som nu utarbetas är därför att ge stater konkreta riktlinjer om hur kvinnors rättigheter säkerställs också under eller efter konfliktsituationer, eftersom CEDAW-konventionens förpliktelser inte upphör i krigssituationer.

Kan hållbar fred uppnås utan rättvisa?

Sexualbrott är ett av de allmännaste och mest oroväckande dragen i konfliktsituationer, och underkastande till sexuellt våld ett allmänt medel för krigsföring. I strid med de resolutioner och rekommendationer som det internationella samfundet producerat, har förövarna av sexuella våldsbrott i de flesta konfliktländer fortfarande inte ställts under åtal. Elisabeth Rehn betonade därför vikten av implementeringen av resolutionerna för att deras effekt också skulle nå det praktiska planet. "Det är klart att hållbar fred inte kommer utan rättvisa", påminde Rehn.

Seminariet samlade 170 åhörare till Ständerhuset. Foto: Eero KuosmanenSeminariet samlade 170 åhörare till Ständerhuset. Foto: Eero Kuosmanen

Flera panelister – CEDAW-kommitténs Zohra Rasekh och Victoria Popescu samt Letitia Anderson – ansåg utvecklandet av rättsordningen i konfliktländerna vara ett medel för stärkandet av rättvisan, i synnerhet i situationer efter konflikter. Såsom Anderson konstaterade måste man dessutom hålla i minnet att krigsslutet inte nödvändigtvis innebär fred för dem som under kriget fallit offer för sexuellt våld, eftersom våldet ofta fortsätter också efter kriget och dess offer kan lika väl vara män som kvinnor.

Vad borde man då göra? Att ställa förövarna inför rätta och därmed söka rättvisa är ett centralt medel. Det viktiga, men samtidigt dock det svåraste, är att hindra att våldet sker. Det är viktigt att få beslutsfattarna och ledarna att inse frågans allvar. Nolltolerans mot sexuellt våld är den enda rätta linjen, vilken man inte får avvika från ens i konfliktsituationer. Det kan vara svårt att ändra mentaliteten, men detta är utgångspunkten för all annan konkret verksamhet. Det internationella samfundet, det civila samhället och medierna har en central roll i att sprida kännedom om frågan.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.2.2012


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter