Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kommunalval och förhandsröstningen utomlands - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 2.9.2012

Kommunalval och förhandsröstningen utomlands

Finlands kommunalval förrättas vart fjärde år i oktober. De som har sin hemkommun i Finland har rätt att rösta i kommunalval. I Egypten man kan besöka ambassaden i Kairo för förhandsröstning den 17 - 20 oktober 2012, från 11.00 till 16.00.

I kommunalval bestäms rösträtten enligt hemkommunen och inte enligt medborgarskapet

Medborgare i Finland, i en medlemsstat i Europeiska unionen, i Island och i Norge som har hemkommun i Finland får rösta vid finska kommunalval.

Också medborgare i andra länder, om de har haft sin hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år, får rösta.

Rösträttsregister

Befolkningsregistercentralen upprättar 46 dagar före valdagen ett adb-baserat register över de röstberättigade. För varje röstberättigad tas de uppgifter in i rösträttsregistret som ingick i befolkningsdatasystemet 51 dagar före valdagen (bl.a. namn, personbeteckning, hemkommun och röstningsstället på valdagen).

De röstberättigade får i oktober ett meddelandekort per post. Om du av någon orsak inte får ett meddelandekort, kan du fråga efter kortet eller dess sakinnehåll vid vilken finsk magistrat som helst. Det går dock också att rösta utan kort.

Se ytterligare information:

http://www.kommunalval.fi/

http://www.vaalit.fi/53022.htm

 

Skriv ut

Uppdaterat 2.9.2012


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter