Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

President Niinistö: Europas ställning kommer att förändras - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 2.9.2012 | Utrikesministeriet

President Niinistö: Europas ställning kommer att förändras

Republikens president Sauli Niinistö höll ett utrikespolitiskt linjetal inför Finlands beskickningschefer under de årliga ambassadörsdagarna i slutet av augusti.

Photo: MFA /Timo IkonenFoto: MFA /Timo Ikonen

”Hur ser jag Finlands ställning? Vilka är våra strävanden i vårt närområde? Hur ska vi gestalta krisen i Europa? Hur ska vi bäst främja våra intressen globalt?” Bland annat dessa frågor försökte president Niinistö svara på i sitt tal.

Framtiden är osäker

”Det har visat sig vara svårare än väntat att finna lösningar på problemen i världen”, konstaterade president Niinistö. Det förekommer allt flera hot mot säkerheten och ekonomins betydelse ökar samtidigt som naturresurserna blir allt knappare. ”Vi förbrukar mer än vi förtjänar och det finns inga garantier för att vi imorgon kommer att förtjäna så mycket att det räcker till. Det kommer inte att räcka till för alla.”

Han betonade att vi i allt högre grad är beroende av varandra i världen, men att det just nu finns en brist på ledarskap. Konturerna för detta nya multipolära system har inte ännu klarnat och det finns inte ännu tillräckliga samarbetsformer mellan staterna för att svara på de växande problemen.

Grannarna viktiga för Finland

Presidenten betonade närområdets betydelse för Finland, det vill säga de nordiska länderna, Östersjöländerna och Ryssland. Förutom Östersjön är också de arktiska områdena viktiga både ur ekonomisk och ur miljöns synvinkel.

”När Finland för nästan 18 år sedan anslöt sig till Europeiska unionen var beslutet både rätt och oåterkalleligt”, betonade Niinistö. Finland har funnit hållbara lösningar genom att följa gemensamma spelregler. Nu genomgår EU en strukturell kris och det är enligt Niinistö inte alls klart hur den nuvarande modellen ska kunna bevaras i framtiden. ”En sak är säker: Europas ställning kommer att förändras”, konstaterade han.

EU-länderna kan enligt Niinistö allra bäst påverka den globala politiken tillsammans. Vi måste återskapa medlemsländernas förtroende för varandra och samarbetet bör fördjupas också när det gäller säkerhets- och försvarspolitik.

I den processen har Finland inte råd med någon ”arrogant uppblåst politik, lika lite som vi kan låta oss bli överkörda”, förklarade Niinistö. Också i framtiden ska vi sköta våra egna ärenden väl, och det samma ska vi förvänta oss av andra: ”Europeiska unionen måste utvecklas på ett sätt som är hållbart, såväl moraliskt som med tanke på demokratin.”

En ansvarstagande medlem av det internationella samfundet

”Vi måste presentera Finland på ett nytt sätt för världen; inte bara i form av produkter, utan också som ett investeringsobjekt och en nyttig samarbetspartner”, uppmanade presidenten. Han påminde om att Finland har en ny form av återuppbyggnadsprojekt framför sig när befolkningen blir allt äldre.

”I den nya, internationella miljö som tar form når man inte framgång genom att hålla sig i bakgrunden”, konstaterade han och påminde om att det inte bara är viktigt att driva Finlands intressen utan att man också måste bära sitt globala ansvar.

”Vårt synfält får inte vara begränsat till endast närområdena eller till Europa.” Vi måste hålla oss nära världens maktcentrum, USA och tillväxtekonomierna, och upptäcka när det finns möjligheter till nya former av samarbete.

Finland har agerat aktivt för att ordna en konferens om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern och strävar efter en plats som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd under följande tvåårsperiod. ”Säkerhetsrådet om någonstans är en plats att bära ansvar och söka lösningar”, underströk han. Presidenten påpekade också att redan kampanjen i sig har stärkt vår internationella ställning.

Ett välmående Finland alltings utgångspunkt

Republikens president påminde om att ett fungerande, välutbildat samhälle och en balanderad offentlig ekonomi är avgörande för vår ställning internationellt.
”Vår värdegrund – rättvisa, hållbar utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättsstaten – är solid och allmänt erkänd. Vi är kända som ansvarstagare, både i egenskap av fredsbevarare, som medlare och inom utvecklingssamarbetet.”

 Finland kunde bli den goda vardagens stormakt, målade Niinistö upp i sitt tal till ambassadörerna. Att Finland mår bra är en förutsättning: ”Bara ett välmående Finland kan bära ansvar för globala frågor.”

 

Skriv ut

Uppdaterat 2.9.2012


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter