Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland driver på FN-länderna för att jämställdhetsmålet ska uppnås till 2015 - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.10.2013

Finland driver på FN-länderna för att jämställdhetsmålet ska uppnås till 2015

Finland såg till att jämställdhet mellan könen fick mycket uppmärksamhet under FN-veckan i New York. Genom att synligt offentliggöra sin tilläggsfinansiering ville Finland sporra också de andra länderna till handling för att millenniemålet för kvinnornas ställning ska uppnås innan den utsatta tiden löper ut år 2015.

Vid ett evenemang som Finland stod värd för, tillsammans med Liberia och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, uppmanade Finland de övriga länderna att också ge tilläggsstöd för FN:s jämställdhetsarbete. UN Womens nya sydafrikanska ledare Phumzile Mlambo-Ngcuka berättade att Finland är det land som stödjer organisationen mest, och utmanade de andra finansiärerna att ta upp tävlan med Finland om platsen i täten.

Hon underströk att man inte mera bör tolerera missförhållanden utan att jämställdheten en gång för alla måste bli verklighet.

Utvecklingsminister Heidi Hautala och utrikesminister Erkki Tuomioja tillsammans med UN Womens chef Phumzile Mlambo-Ngcuka i New York.Utvecklingsminister Heidi Hautala och utrikesminister Erkki Tuomioja tillsammans med UN Womens chef Phumzile Mlambo-Ngcuka i New York.

I evenemanget deltog ministrar från flera länder och chefer från FN-organisationer. Finlands nya finansieringsinsatser och vissa talares intresse för att delta i ”finansieringstävlingen” fick applåder.

Talarna uppmanade till ingrepp i själva grundorsakerna till det våld som riktas mot kvinnor, faktorer som ofta har samband med ekonomisk och annan ojämställdhet mellan könen. Hur viktig mannens roll är när jämställdhet ska förverkligas poängterades kraftigt.

UN Womens chef hoppades på att deltagarna också skulle stödja jämställdhet mellan könen när det gäller utvecklingsmålen för tiden efter 2015, som är under beredning.
Liberias jämställdhets- och utvecklingsminister Julia Duncan Cassell ansåg att man äntligen borde ta till konkreta åtgärder för att resolutionerna ska verkställas.

Kvinnorna står för förändring

”När vi diskuterar utvecklingsmålen efter 2015 är det oerhört viktigt att vi tar upp det våld som riktar sig mot kvinnor och flickor”, sade utvecklingsminister Heidi Hautala i sitt anförande vid uppföljningskonferensen för FN:s millenniemål.

Hon påpekade att jämställdhet mellan könen, som är ett av millenniemålen, är en mänsklig rättighet. ”Dessutom bidrar jämställdhet mellan män och kvinnor till att andra utvecklingsmål uppnås”, tillade hon.

Våldet mot kvinnor och flickor hör till de allvarligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter och utgör dessutom hinder för fred och utveckling. Finland strävar efter att denna aspekt, som saknades bland millenniemålen, ska finnas med bland de nya utvecklingsmålen.

Minister Hautala underströk att kvinnor inte ska betraktas som offer utan framför allt som personer som står för förändring. ”När kvinnor och flickor själva märker att de har fått möjlighet att påverka utan att behöva vara rädda för våld, kommer vi att få se hållbar utveckling.”

Utrikesminister Erkki Tuomioja som invigde tillställningen tror att Finlands ställning som ”världens minst misslyckade land” beror på jämställdheten mellan könen och på att kvinnorna har makt över sina liv. ”Men det betyder inte att vi inte skulle behöva förbättra saker och ting. Till exempel är våld mot kvinnor ett stort problem i Finland också, och det behövs åtgärder för att få stopp på det.”

Finland stödjer verkställandet av FN:s resolution ”Kvinnor, fred och säkerhet” (1325). Ett av målen för Finlands nationella 1325-handlingsprogram är att våldet mot kvinnor ska minska, vilket ska uppnås genom att påverka attityder, bland annat.

”Jämställdhet en av grundpelarna i Finlands utrikes- och utvecklingspolitik”

Under FN-vecka talade minister Hautala också vid en tillställning som behandlade jämställdhetsfrågor och som USA:s utrikesminister John Kerrys och president Barack Obamas rådgivare Valerie Jarrett stod värd för.

Finland är USA:s första partnerland i initiativet Equal Futures Partnership som president Obama agerar för. Initiativet fokuserar på att ge kvinnor större ekonomisk makt över sitt liv och mera möjligheter till politiskt deltagande. Partnerländerna är nu tjugo stycken plus Europeiska unionen.

”Jämställdhet mellan könen är grundpelaren för Finlands inrikes-, utrikes- och utvecklingspolitik” meddelade Hautala inför de FN-medlemsländer som deltog i tillställningen. Enligt henne är Finlands bidrag till UN Women ett exempel på detta; nästa år fördubblas finansieringen. Av inhemska erfarenheter nämnde ministern att genderfrågor beaktas vid budgetering, att antalet kvinnor i statsbolags styrelser ökar, samt att det finns ett behov av att ytterligare förstärka kvinnors ställning i företags ledningsgrupper.

På torsdagen hade vängruppen för fredsförmedling ministermöte, och där påminde utrikesminister Tuomioja om kvinnornas viktiga roll vid fredsförmedling: ”Undersökningar visar att kvinnligt deltagande leder till bättre beslut.”

Finland och Norge har som FN-partners tagit fram utbildningsprogrammet ”Genderaspekten och fredsförmedling” som utbildar fredsförmedlare på hög nivå och deras team att inkludera kvinnor i fredsförmedlingsprocesser.
 

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 7.10.2013


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter