Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland invald i Unescos världsarvskommitté - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 24.11.2013

Finland invald i Unescos världsarvskommitté

Unescos säte i Paris. Foto: Michel Ravassard ©UNESCO Unescos säte i Paris. Foto: Michel Ravassard ©UNESCO

Finland har valts in i Unescos världsarvskommitté den 19 november 2013 i Paris. I valet deltog Världsarvskonventionens statspartner, som till antalet är 190. Tolv nya medlemmar valdes in i kommittén. De nya medlemmarna är: Filippinerna, Jamaica, Kazakstan, Sydkorea, Kroatien, Libanon, Peru, Portugal, Polen, Finland, Turkiet och Vietnam. Finlands medlemskap i kommittén är fyraårigt.

Finland meddelade om sin kandidatur i december 2012 och har sedan dess fört en aktiv kampanj. ”Jag är mycket glad att det jobb vi gjort lett till det här resultatet. Valet till världsarvskommittén är ett av de mest prestigefyllda valen i FN-systemet. Kring hälften av kandidaterna blir invalda. Jag vill tacka undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet för ett utmärkt samarbete för Finlands kandidatur. Särskilt kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäkis personliga insats har varit betydande”, säger utrikesminister Erkki Tuomioja.

Finland kommer att företrädas i världsarvskommittén av Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet och av Forststyrelsens naturtjänstdirektör Rauno Väisänen. Också utrikesministeriet kommer att delta i kommitténs arbete. 

Till världsarvskommitténs huvudsakliga uppgifter hör att årligen fatta beslut om att uppta nya kultur- och naturmiljöer på världsarvslistan samt att följa världsarvens tillstånd. På listan finns för närvarande nästan 1 000 världsarv och varje år väljs kring 25 nya. Det finns ett stort intresse för valet av nya världsarv, bland annat därför att världsarvsstatus kan ha en stor betydelse för turismfrämjandet. Det finns sju världsarv i Finland.

För mera information:

enhetschef Katri Viinikka, enheten för FN och allmänna globala frågor, utrikesministeriet, tfn 040 753 2730, ministerrådet Anne Huhtamäki, Finlands ständiga representation vid Unesco, Paris, tfn +33 777 466 271, kulturrådet Zabrina Holmström, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 040 768 1284, generaldirektör Juhani Kostet, Museiverket, tfn 040 128 6001, naturtjänstdirektör Rauno Väisänen, Forststyrelsen, tfn 040 045 9574

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.11.2013


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter