Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hyvä tietää - Suomen suurlähetystö, Kairo : Palvelut suomalaisille : Hyvä tietää

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Hyvä tietää

Avioliiton solmiminen Egyptissä

VIRALLISEN AVIOLIITON SOLMIMINEN EGYPTIN KANSALAISEN KANSSA EGYPTISSÄ; SUOMEN KANSALAISEN TARVITSEMAT ASIAPAPERIT JA ASIAN HOIDOSSA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

Vihkivä viranomainen Kairossa on:

NOTARY OFFICE FOR REGISTERING MARRIAGES FOR FOREIGNERS (NEW ANNEX)

Ministry of Justice (next to the State Security Headquarters)

Fourth Floor, Lazoughli Square, CAIRO

Tel.: (02) 27953587 / (02) 27953299

مكتب توثيق زواج الأجانب (الشهر العقاري)

ا           لدور الرابع ( الملحقية الجديدة ) – وزارة العدل (بجانب مقر أمن الدولة )

ميدان لاظوغلي ت: 2٧٩٥٣٢٩٩ (02) / 2٧٩٥٣٥٨٧ (02)

Egyptin viranomaiset saattavat pyytää lisätodistuksia tai selvityksiä tapauskohtaisesti alla mainittujen asiapapereiden lisäksi. Myös lainsäädäntöön saattaa tulla muutoksia, eikä suurlähetystö saa niistä välittömästi tietoa. Egyptiläisen tulevan puolison kannattaa aina tarkistaa asiakirjavaatimukset Egyptin viranomaisilta.

Avioliiton solmimista varten Egyptissä Suomen kansalaisen tulee toimittaa vihkivälle viranomaiselle ainakin seuraavat asiakirjat.

  • Henkilöllisyyden todistaminen esim. passi
  • Monikielinen laaja virkatodistus, käännetty arabiaksi, laillistettu Suomessa. Asiakirjasta käy esiin uskonto.
  • Esteettömyystodistus ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten, monikielinen, käännetty arabiaksi, laillistettu Suomessa
  • Selvitys taloudellisesta asemasta )mikäli Suomen kansalainen on mies. Käännetty arabiaksi ja laillistettu Suomessa

Lisätietoja: www.maistraatti.fi

Alkuperäiset  asiakirja ja käännökset  tulee laillistaa Suomen ulkoministeriössä ja tämän laillistumismerkinnän jälkeen Egyptin suurlähetystössä Helsingissä. os. Itäinen puistotie 2, 00140 Helsinki

(+358) 9 477 7470

Ohjeet: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Asiakaspalvelu maanantaista keskiviikkoon  klo 09.00-12.00,  muuna aikana sopimuksen mukaan

Asiakirjojen laillistaminen eli legalisointi

Suomen viranomainen  sellaisenaan ei voi hyväksyä Egyptin  tai Sudanin  viranomaisen antamaa asiakirjaa, koska Suomen viranomaisilla Suomessa ei ole mahdollisuutta varmistaa ulkomaisten asiakirjojen osalta, onko niiden allekirjoittaneilla henkilöillä ollut laillinen oikeus antaa kyseinen todistus.

Suomen Kairon suurlähetystö tarjoaa konsulipalvelulaissa 498/1999 33 pykälässä kuvatulla tavalla myös notaaripalveluita. Tällaisia notaaripalveluita ovat mm. edustuston antama todistus Egyptin ja Sudanin ulkoministeriön virkamiehen allekirjoituksen oikeellisuudesta, sekä siitä, että hänellä on ollut virka-asemansa mukainen oikeutus allekirjoittaa kyseisenlainen asiakirja. Todistus voidaan antaa, mikäli edustustolla on kyseisen viranomaisen allekirjoitusnäyte. Laillistus on leima, joka todistaa että asiakirjan allekirjoitus on aito. Laillistus tehdään englanniksi

Egyptiläisten  viranomaisten asiakirjojen allekirjoitukset tulee laillistaa ennen kuin  asiakirjat voidaan hyväksyä Suomen väestörekisteriin merkittäväksi

Jotta asiakirjan sisältö voidaan merkitä Suomessa väestörekisteriin tulee asiakirjan myöntäneiden viranomaisten allekirjoitukset siis todistaa oikeaksi. Tällä ns. laillistuksella/ legalisoinnilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että Egyptin tai Sudanin paikallisviranomaisten  (esim. notaari, alioikeus, rekisteriviranomainen jne) antaman asiakirjan tai todistuksen allekirjoitukset varmennetaan  ko. olevan maan ulkoministeriössä.

Tämän jälkeen Suomen Kairon suurlähetystö todistaa oikeaksi ulkoasiainministeriön  virkamiehen allekirjoituksen niiden allekirjoitusnäytteiden perusteella jotka Egyptin tai Sudan  ulkoministeriö on Suomen suurlähetystölle toimittanut niistä virkamiehistään, joilla tällainen allekirjoitusoikeus on. Egyptin tai Sudanin  ulkoministeriö varmentaa asiakirjassa olevat paikallisviranomaistensa allekirjoitukset, mutta ei todista asiakirjan sisällön oikeellisuutta. Suomen suurlähetystö toimii samoin.

Suomen kansalaiset tarvitsevat notaaripalvelua yleensä ulkomailla solmimansa avioliiton, tai ulkomailla syntyneen lapsensa rekisteröimiseksi myös Suomen väestörekisteriin. Suomen Kairon suurlähetystö ei laillista/ legalisoi Suomen viranomaisten asiakirjoja. Suomen viranomaisten alkuperäinen asiakirja  ja asiakirjan käännökset  tulee laillistaa Suomen ulkoministeriössä ja tämän laillistumismerkinnän jälkeen Egyptin suurlähetystössä Helsingissä. os. Kuusisaarentie 4, 00340  Helsinki.

(+358) 9 477 7470

Ohjeet: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=323268&nodeId=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Kairon edustuston asiakaspalveluaika on maanantaista keskiviikkoon klo 9.00-12.00.

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

https://um.fi/asiakirjojen-ja-osoitetietojen-hankkiminen-ulkomailta

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi.

Väestörekisterikäytäntö vaihtelee maittain. Useimmissa maissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain. Yleensä viranomaiset rekisteröivät tietoja syntymästä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallinen henkilötietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa tietojen luovuttamista ulkopuolisille.

Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Toimeksiannon tekeminen

Täytä toimeksiantolomake mahdollisimman tarkkaan ja lähetä se (sekä mahdolliset skannatut liitteet) joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto

Toimitusmaksu

Ministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

Toimitusaika

Ulkoministeriö pyytää ulkomailla olevan edustustonsa välityksellä osoitetietoja/todistuksia paikallisilta viranomaisilta tai asianomaisilta itseltään. Vastauksen saaminen kestää tavallisesti 2-3 kuukautta.  Egyptissä vastauksen saaminen voi kestää huomattavasti pidempäänkin.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Lisätietoja: www.mil.fi

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän. Työeläkeasioissa tulee kääntyä suoraan eläketurvakeskuksen puoleen: www.etk.fi tai www.tyoelake.fi. Kansaneläkesioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaan yksikön puoleen: Kela, puh. +358-(0)20-434 2550, sp: inter.helsinki@kela.memonet.fi. Ulkomailla asuvien eläkeverotus on muuttunut.

Lainmuutoksen myötä ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä verotetaan kuten Suomessa asuvien eläkkeitä. Tähän asti ulkomailla asuvien eläkkeistä on yleensä peritty lopullinen 35 %:n lähdevero.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa ja Suomen edustustoissa. Henkilökorttia ei voi käyttää passin sijasta Egyptissä.

Lisätietoa: Poliisi ja Väestörekisterikeskus

Henkilökorttia varten varaa aika edustustosta sähköpostilla: Visa.KAI@formin.fi

Kriisitilanteet

Kriisitilanteen, kuten suuronnettomuuden, luonnononnettomuuden, ympäristöonnettomuuden, sodan, sisällissodan tai muun kriisitilanteen sattuessa tai uhatessa edustusto avustaa toimipiirissään oleskelevia Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia. Matkustamiseen voi liittyä riskejä, jotka olisi syytä kartoittaa ennen matkapäätöksen tekemistä. Tämä on tärkeää, koska matkustaja joutuu itse kantamaan lopullisen vastuun tekemästään ratkaisusta. Ulkoasiainministeriö julkaisee maakohtaisia matkustustiedotteita,  joissa on selvitetty kunkin maan sen hetkinen turvallisuustilanne. Kts.  erikseen valmiussuunnitelma.

Kuolemantapaus

Kun edustusto saa ilmoituksen suomalaisen kuolemasta asemamaan viranomaiselta tai muualta, esimerkiksi oppaalta tai kunniakonsulilta, se ilmoittaa siitä välittömästi ulkoasiainministeriölle tiedon välittämiseksi lähiomaiselle. Edustusto avustaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen tai kotiuttamisen järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti. Kuolemantapauksessa suomalainen matkustajavakuutus kattaa yleensä joko kotiutuskulut ulkomailta vainajan asuinpaikkakunnalle Suomeen tai paikalliset hautauskulut. Mikäli vainajalla ei ollut vakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret.

Matkavakuutus

Egyptiin matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista tai kotiutuskustannuksista. Suomeen matkustavien viisumivelvollisten ulkomaalaisten tulee ottaa koko matkan kestoa varten matkavakuutus, joka on voimassa koko Schengen-alueella. Vakuutuksen tulee kattaa onnettomuudesta tai äkillisestä sairaudesta aiheutuneet sairaala- ja muut kulut sekä kuolemantapauksesta ja ruumiin kotiuttamisesta aiheutuneet kulut vähintään 30 000 euroon saakka.

Egyptin maahantulomääräykset; viisumi, oleskelulupa ja kansalaisuus

Edustusto ei vastaa Egyptin maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista, viisumivelvollisuudesta, oleskeluluvasta tai kansalaisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset Egyptin  viranomaisilta, esimerkiksi Egyptin lähimmästä edustustosta. Egyptin maahantulomääräyksistä saat lisätietoja Egyptin suurlähetystöstä http://www.embassyofegypt./fi.

Notaari- ja laillistamisasiat, julkinen kaupanvahvistaja

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

◾Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä

◾Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä

◾Antaa elossaolotodistuksen, henkilöllisyystodistus esitettävä, maksuton/maksullinen

◾Antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle

◾Toimii julkisena kaupanvahvistajana Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen osalta

Perhe- ja lapsioikeusasiat

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille isyyden tunnustamista, elatusapua sekä huolto- ja tapaamisoikeutta koskevissa kysymyksissä silloin, kun toinen asianosaisista asuu ulkomailla. Perheoikeutta koskevat asiat tulee laittaa vireille ensisijaisesti Suomessa.

Kts. erikseen oma kohta Suomen kansalaisuus.

Pidätys- tai vangitsemistilanne

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa edustusto on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä. Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle / asianajajalle.

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan hoitaman sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta.

Lisätietoa: www.kela.fi tai Sosiaali- ja terveysministeriö

Valmismatkat

Valmismatkalain 16 §:n mukaan matkanjärjestäjällä on avustamisvelvollisuus: ”Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.”

Jos matkustamisen kohteeseen ei katsota olevan turvallista matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkan, keskeyttää sen, siirtää matkustajat turvallisemmille alueille tai tarjota mahdollisuus kohteen vaihtamiseen. Matkanjärjestäjä voi tehdä päätöksensä kuitenkin ainoastaan, jos viranomainen (ulkoasianministeriö/sosiaali- ja terveysministeriö) on ottanut kantaa alueen turvallisuustilanteeseen matkustamisen kannalta. Matkustajalle syntyy oikeus matkan peruuttamiseen ja keskeyttämiseen samoilla perusteilla kuin matkanjärjestäjällekin. Valmismatkan järjestäjällä ja erillisten matkapalvelujen välittäjällä on järjestely ja avustamisvelvollisuus. Ks. Myös ”Kriisitilanteet”.

Verotus

Verotuloja käytetään hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, eli esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen, julkisiin palveluihin ja liikenneverkostoon. Palkkatulon lisäksi myös esimerkiksi opintoraha, työttömyyspäiväraha sekä monet muut työvoimatoimiston ja KELA:n etuudet ovat verotettavaa tuloa.

Lisätietoja Verohallinto

Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:

kansainvälinen verotus +358-(0)20-466 016

perintö- ja lahjaverotus +358-(0)20-466 015.

Väestötietoilmoitukset

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät valtakunnallista atk-rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista.

Lain (661/2009) mukaan väestötietojärjestelmän tiedot tulee pitää ajan tasalla myös ulkomailla oleskelevan osalta, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Ilmoituksen liitteenä on oltava aina alkuperäinen asiakirja sekä käännös englanniksi, jotka on asianmukaisesti laillistettu. Mikäli asiakas haluaa säilyttää alkuperäisen asiakirjan itsellään, voidaan edustustossa ottaa asiakirjasta kopio ja todistaa jäljennös oikeaksi. Kts. laillistaminen (linkki)

Lomakkeet on haettavissa osoitteesta www.suomi.fi. Lomakkeen voi täyttää itse ja lähettää paperitulosteena lomakkeessa ilmoitettuun maistraattiin Suomessa. Lomake voidaan jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla. Mikäli ilmoitus koskee yksittäisen henkilön väestötietojärjestelmään ilmoitettavia tietoa, toimenpide on maksuton.

Ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvoite

Perustietoja rekisteröinneistä:

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

- Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

- Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

- Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

Äänestäminen

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Vaalien lähestyessä ulkoministeriö julkaisee verkkosivuillaan listan ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja äänestyspaikkojen aukioloajoista. Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.

Lisätietoja www.vaalit.fi

Tulosta

Päivitetty 13.11.2018


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot