Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen: Även kommissionen ska kompensera för Trumps nedskärningar inom området sexuell hälsa - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 11.9.2017 | Utrikesministeriet

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen: Även kommissionen ska kompensera för Trumps nedskärningar inom området sexuell hälsa

Pressmeddelande 154/2017
11.9.2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen reser den 11 september till utvecklingsministrarnas informella möte i Tallinn.

Finland och en grupp andra EU-medlemsländer kräver att även EU-kommissionen kompenserar för de nedskärningar i utvecklingssamarbetet som gäller kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Minister Mykkänen ska lyfta fram frågan igen den 11 september i Tallinn där EU:s utvecklingsministrar samlas för ett informellt möte.

”Att satsa på kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är förnuftigt både moraliskt och ekonomiskt. Därför har Finland med en grupp andra EU-länder utlovat ytterligare 180 miljoner euro för detta arbete. Nu ska även EU-kommissionen göra sitt för att täcka finansieringsgapet på samma sätt som förra gången när Förenta staterna minskade stödet”, säger Mykkänen.

På Finlands initiativ har en grupp EU-länder sänt en skrivelse till EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini och utvecklingskommissionär Neven Mimica.

På den ordinarie agendan för utvecklingsministrarnas informella möte står den viktigaste utvecklingspolitiska prioriteten under Estlands EU-ordförandeskapsperiod, digitala lösningar i EU:s utvecklingspolitik. Finland vill att EU arbetar för att de allra fattigaste och mest marginaliserade befolkningsgrupperna får tillgång till digital teknologi och att kvinnor och flickor får möjlighet att delta i digital ekonomi.

Nya samarbetsformer med medelinkomstländer som inte längre är mottagare av det traditionella utvecklingsbiståndet är samtalsämnet vid lunchen. Ministrarna diskuterar också fortsatt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete samt starten för Europeiska fonden för hållbar utveckling. Vid mötet representeras Finland av minister Mykkänen och understatssekreterare Elina Kalkku.

I samband med besöket deltar ministern i ett företagsevent på Finlands ambassad och har ett bilateralt möte med Urve Palo, minister för entreprenörskap och IT. På mötet ska minister Palo och minister Mykkänen utbyta synpunkter på Finlands och Estlands ekonomiska samarbete och den internationella frihandeln.

Mer information: Tuuli-Maaria Aalto, diplomatisk rådgivare, tfn 040 352 0463 and Sari Lehtiranta, enhetschef, tfn 0295 352 139.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.9.2017


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter