Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kauko Aaltomaa chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Palestinska området - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.9.2017

Kauko Aaltomaa chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Palestinska området

Pressmeddelande 166/2017
28.9.2017

Utrikesministeriet
Inrikesministeriet

Kauko Aaltomaa. Kuva: sisäministeriö

Europeiska unionen har utnämnt chefen för inrikesministeriets polisavdelning, överdirektör Kauko Aaltomaa, till chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Palestinska området EUPOL COPPS (EU Police Mission for the Palestinian Territories, Co-ordinating Office for Palestinian Police Support).

Insatsen EUPOL COPPS, som startade 2006, har sitt högkvarter i Ramallah i Palestinska området. Insatsens syfte är att utveckla den palestinska myndighetens civila säkerhetsmyndigheter och rättsliga myndigheter genom utbildning och rådgivning. Insatsen har särskilt fokuserat på att utbilda den palestinska polisen, att utveckla det straffrättsliga systemet och att förbättra samarbetet mellan polisen och åklagarämbetet. Målet är att hjälpa den palestinska myndigheten bygga upp ett effektivt myndighetssystem som fungerar enligt internationella standarder.

Kring 70 internationella experter från 20 olika länder arbetar inom insatsen. Åtta av experterna är finländare som företräder olika förvaltningsområden.

Överdirektör Kauko Aaltomaa har arbetat vid polisen i Finland och inrikesministeriet i 37 år. För närvarande arbetar han som avdelningschef vid inrikesministeriets polisavdelning. I sitt nuvarande uppdrag är han ansvarig för polisens och skyddspolisens strategiska resultatstyrning. Aaltomaa har under sin karriär bland annat tjänstgjort som länspolisdirektör i Södra Finlands län och som biträdande chef för centralkriminalpolisen. Han har också tidigare innehaft FN-uppdrag i Mellanöstern.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef för politiska avdelningen, utrikesministeriet, tfn 0295 351 477, och Tiina Ehrnrooth, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4045

Intervjuförfrågningar, Kauko Aaltomaa, tfn 0295 488 550.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och inrikesministeriets fornamn.efternamn@intermin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 28.9.2017


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter