Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Statsunderstöden för organisationer verksamma inom utrikes- och säkerhetspolitiken beviljade - Finlands ambassad, Kairo : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. +20 2 2736 3722, Fax. +20 2 2737 1376
E-post sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 31.1.2018

Statsunderstöden för organisationer verksamma inom utrikes- och säkerhetspolitiken beviljade

Utrikesministeriet har beviljat sammanlagt 911 000 euro i statsunderstöd till nio inom utrikes- och säkerhetspolitiken verksamma organisationer.

Syftet med understödet, som beviljas ur moment 249050 (Vissa statsunderstöd) i statsbudgeten för 2018, är att stödja frivilligorganisationers verksamhet som rör Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser.

Tyngdpunkten i ansökan om statsunderstöd 2018 låg på regelbaserat internationellt samarbete, konfliktförebyggande och fredsmedling, mänskliga rättigheter och demokrati i utrikes- och säkerhetspolitiken samt på det transatlantiska samarbetet. Det är för andra gången som fördelningen av statsunderstöd till frivilligorganisationer sker genom ett öppet ansökningsförfarande.

Inom utsatt tid fick ministeriet sammanlagt 19 ansökningar. De ansökta summorna uppgick till 20 000–400 000 euro.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

  • Crisis Management Initiative
  • Förbundet för Mänskliga Rättigheter
  • Laajan turvallisuuden verkosto ry (Wider Security Network, WISE)
  • SaferGlobe
  • Finlands Atlantsällskap
  • Finlands Röda Kors
  • Finlands FN-förbund
  • World Federation of the Deaf och
  • Ålands fredsinstitut.

De beviljade understöden är allmänna understöd för organisationernas verksamhet 2018. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år i taget.

Ytterligare information: Erik af Hällström, enhetschef, tfn +358 295 350 906 och Terhi Paikkala, attaché, tfn +358 295 350 102, enheten för FN och allmänna globala ärenden.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 31.1.2018


© Finlands ambassad, Kairo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter