Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Kairo : Palvelut suomalaisille : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Seuraavassa tarkemmin Kairon suurlähetystön konsulipalveluista suomeksi.

Information om konsulära tjänster på svenska finns på utrikesministeriets servicesidor.

Konsuliasiat

Suurlähetystö palvelee Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia Suomen viranomaisia koskevissa asioissa. Palvelut perustuvat konsulipalvelulakiin. Suurlähetystöt voivat avustaa myös muiden Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaisia yhteistyösopimusten puitteissa. Konsulipalvelut ovat ensisijaisesti neuvontaa ja ohjausta.

Suurlähetystön konsulipalvelutehtäviä ovat mm. passi- ja kansalaisuusasiat, notaaripalvelut, asevelvollisuusasiat ja tilapäisesti Egyptissä oleskelevan hädänalaiseen asemaan joutuneen avustaminen. Suurlähetystö antaa myös tietoa viranomaisten palveluista yleisesti, neuvoo oikeudellisten tai hallinnollisten asioiden menettelytavoista Suomessa ja Egyptissä sekä tiedottaa matkustusolosuhteista Egyptissä matkustustiedottein. Suurlähetystön tehtävä on myös avustaa muita Suomen viranomaisia järjestämällä esimerkiksi Suomen vaalien ennakkoäänestykset Egyptissä ja välittämällä tietoja väestörekisteriin.

Ulkomaan kansalaiset voivat hoitaa Suomen maahantulolupiin (oleskelu- ja työntekijän oleskeluluvat) liittyviä asioita suurlähetystössä.Viisuminkäsittely on ulkoistettu.

Suurlähetystö suosittelee, että Egyptissä ja Sudanissa asuvat ja matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten sekä konsulipalvelulain mukaisesti.

Lisätietoja saa Ulkoasiainministeriön konsulipalveluesitteestä.

Suomen Kairon suurlähetystön valmiussuunnitelma

Kairon suurlähetystö on laatinut valmius- ja evakuointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia poikkeustilanteissa. Suomen kansalaiset ovat ensisijaisesti aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan ja valmiussuunnitelman toimenpiteisiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Valmiussuunnitelman tavoitteena on suunnitella ja tiedottaa sekä Suomen kansalaisille että suurlähetystön henkilökunnalle niistä toimenpiteistä, joita onnettomuus merellä, ilmassa, teillä tai raiteilla, tulva, maanjäristys, ydinonnettomuus tai terroriteko aiheuttavat. Näissä tilanteissa suurlähetystön päätehtävä on selvittää kriisitilanteen laatu ja laajuus, ovatko Suomen kansalaiset uhreina tai uhattuina, missä tällaisia suomalaisia oleskelee ja mitkä ovat heidän tuen ja avun tarpeensa, jotta kyettäisiin pikaisesti ryhtymään tehokkaisiin avustustoimiin.

Egyptissä asuvia Suomen kansalaisia kehotetaan antamaan yhteystietonsa Suomen suurlähetystöön. Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain sujuvan tiedonkulun varmistamiseksi sekä normaalioloissa että kriisiolosuhteissa.

pdfSuomen Kairon suurlähetystön valmiussuunnitelma

Ulkoasiainministeriön mobiilipalvelu

Ulkoasianministeriö haluaa matkapuhelimen tekstiviestien avulla palvella entistä paremmin kaikkia suomalaisia ja erityisesti heitä, jotka maailmalla liikkuessaan tarvitsevat apua passi- ja konsuliasioissa tai mahdollisissa kriisitilanteissa tai jotka haluavat tietoja eri maiden matkustusturvallisuudesta.

Mobiilipalvelun (tekstiviestipalvelun) numero on myös ulkomailta - 16 358 DNA:n, Radiolinjan, Soneran ja Telian liittymillä. Muilla liittymillä - myös ulkomaalaisilla - mobiilipalvelu toimii numerossa +358 400 358 300.

Ulkoasiainministeriö ei veloita palvelun käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain lähettämänsä tekstiviestit normaalin tekstiviestien lähetystaksan mukaan.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 28.3.2018


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot