Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehitysyhteistyö Egyptissä - Suomen suurlähetystö, Kairo : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Egyptissä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kehitysyhteistyö Egyptissä

Egypti on ollut Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaa vuodesta 1977 vuoteen 2007 asti. Suomi on tukenut mm. infrastruktuurin kehittämistä, vesihuoltoa, terveyttä ja maaseutukehitystä. Viime vuosina tuki on painottunut erityisesti ympäristöalalle.

Egypti on keskitulotason maa, jonka taloudellinen kehitys on antanut mahdollisuuden siirtyä kehitysyhteistyöhön painottuneista suhteista kohti monipuolisempaa yhteistyötä ja kanssakäymistä. Valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti perinteinen lahjamuotoinen kahdenvälinen hankeyhteistyö päättyi vuoden 2007 lopussa kolmivuotisen siirtymäkauden aikana. Egyptin ja Suomen yhteisesti sopiman siirtymästrategian päätavoitteena on ollut hankkeista vetäytyminen suunnitelmallisella ja kestävällä tavalla sekä kaupallisten ja instituutioiden välisten kumppanuuksien lisääminen.

Vaikka perinteinen kehitysyhteistyö on päättynyt, Egypti on Suomelle edelleen tärkeä kumppani ja yhteistyötä rakennetaan uusien yhteistyöinstrumenttien avulla. Suomi tukee myös Egyptin kansalaisyhteiskunnan kehitystä ja paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hankkeita edustuston paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) kautta.

Insituutioiden välinen yhteistyö

Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön IKI-instrumentin kautta ulkoasiainministeriö tukee Egyptissä tällä hetkellä neljää hanketta. IKI-instrumentilla tuetaan kehitysmaiden ja suomalaisten valtion toimijoiden, kuten ministeriöiden ja laitosten yhteistyötä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Egyptin mielenterveyssihteeristön hanke mielenterveyssektorilla pyrkii kehittämään mielenterveyspalveluita - erityisesti kuntoutuspalveluita. Tavoite on parantaa vakavista mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden elämän laatua. Projekti alkoi vuonna 2010 ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun.

VTT:n hanke Alexandriassa tuo Egyptiin ekokaupunkikonseptia. Kyseessä on pilottiprojekti, joka pyrkii luomaan kestävällä pohjalla olevan kaupunkirakenteen. VTT toteuttaa projektia yhdessä E-JUST:in, egyptiläis-japanilaisen tiede- ja teknologiayliopiston, kanssa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tukee kasvinviljelyyn kuivilla ja suolaisilla alueilla keskittyvää hanketta. Projekti toteutetaan yhteistyössä paikallisen tutkimuslaitoksen Field Crop Research Institute FCRI:n kanssa.

Kriisinhallintakeskus CMC tekee yhteistyötä Kairossa päämajaa pitävän CCCPA:n (Cairo Regional Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping) kanssa. Ulkoasiainministeriön tuella CMC ja CCCPA kehittävät alueen rauhanturvakapasiteettia. Huhtikuussa Kairossa järjestettiin ensimmäinen suunnitellusta kuudesta peruskurssista, joita järjestetään vuoteen 2015 asti.

CMC ja CCCPA: kesäkuun kurssi 2013CMC:n ja CCCPA:n kesäkuun kurssi 2013

Jo päättynyt hanke Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Egyptin antiikkiministeriön GIS-osasto kanssa kokosi Egyptin arkeologista historiaa paikkatietojärjestelmään. Kokonaisuudessaan yhteistyö kesti kaksitoista vuotta.

Ulkoasiainministeriö tukee North-South-South Higher Education Institution Network Programme -ohjelman kautta korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä käynnissä on hanke Itä-Suomen yliopiston ja Ain Shams -yliopiston välillä koskien mielenterveyspalveluita. Samaten Taideyliopistolla, jossa on mukana Sibelius-Akatemia, on egyptiläisiä korkeakoulukumppaneita North-South-South-ohjelmassa.

Alueellinen yhteistyö

Huomattava määrä Egyptin Suomelta saamasta tuesta kanavoidaan alueellisen yhteistyön kautta. Suomi tukee Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa mm. ympäristön suojelussa ja teollisuuden päästöjen vähentämisessä, siirtolaisten terveyden parantamisessa ja kulttuurien välisen dialogin lisäämisessä.

Alueellinen yhteistyö: YK:n alaiset toimijat

Suomi tukee kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n hanketta, jossa edistetään siirtolaisten ja pakolaisten – erityisesti naisten ja lasten – terveyttä ja hyvinvointia sekä autetaan ihmiskaupan uhreja Egyptissä. Ihmiskaupan uhreille on perustettu projektin yhteydessä turvatalo, joka auttaa naisia ja lapsia palaamaan normaaliin elämään.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kanssa Suomi työskentelee Egyptissä naisten työelämäoikeuksien parantamiseksi. Naisten suurempi osallisuus työmarkkinoilla työntekijöinä sekä työntekijöiden että työnantajien organisaatioissa voi paitsi tehdä instituutioista edustavampia myös edistää tuottavuutta.

Suomen tuella toimeenpannaan myös Baselin yleissopimusta tukevaa hanketta. Baselin yleissopimus säätelee vaarallisten jätteiden maiden rajat ylittäviä siirtoja ja niiden hävittämistä. Egypti allekirjoitti sopimuksen vuonna 1993.

UN Women -järjestön alueellinen toimisto Egyptissä on yksi Suomen tuen saajista. Järjestöllä on projekteja, joilla pyritään lisäämään poliittista osallistumista ja edistämään naisten ja naisjärjestöjen vahvistumista.

 Suomi tukee myös YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) toimintaa sananvapauden saralla arabimaissa.

Alueellinen yhteistyö: muut toimijat

Suomi on Maailmanpankin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen rahaston jäsen ja tukee sitä kautta alueen kehitystä, esimerkki tuesta on Egypt Development Marketplace. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) eteläisen ja itäisen Välimeren alueen rahasto tukee muun muassa Suomen avustuksella alueen rahoituslaitosten kapasiteettia mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten lainoittamisessa ja yritysten liiketoiminnan edistämisessä.  Suomi osallistuu myös EU:n naapuruuspolitiikan alaiseen NIF:iin (Neighborhood Investment Facility). NIF edistää investointeja erityisesti infrastruktuuri-, ympäristö-, liikenne- ja energiasektoreilla ja luo samalla työpaikkoja.

Suomi tukee myös Anna Lindhin säätiön toimintaa Välimeren alueella. Anna Lindhin säätiön toiminta edistää kansalaisjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta.

 

Hankkeista muualla verkossa:

Ain Shams -yliopisto

Anna Lindh Foundation

Baselin yleissopimus

CCCPA

CMC

E-JUST

Egypt Development Marketplace

EU: Neighborhood Investment Facility

Field Crop Research Institute FCRI

ILO

IOM

IOM: Middle East and North Africa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

North-South-South Higher Education Institution Network Programme

Sibelius-Akatemia

Southern and Eastern Mediterranean (EBRD)

Strengthening of Mental Health Services in Egypt (THL)

Suomen ympäristökeskus

Taideyliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

The way forward after the revolution - decent work for women in Egypt and Tunisia (ILO)

UN Women

VTT

World Bank: Middle East and North Africa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO

© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot