Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehitysyhteistyö Sudanissa - Suomen suurlähetystö, Kairo : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Sudanissa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kairo

3 Abu El-Feda Street,13th floor
11211 Zamalek, Cairo, Egypt
Puh. +20 2 2736 3722
Fax. +20 2 2737 1376
S-posti sanomat.kai@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kehitysyhteistyö Sudanissa

Sudanin ja Suomen välisen kehitysyhteistyön pääpainopiste on kestävän luonnonvarojen hallinnan tukeminen, missä ilmastonmuutos huomioidaan tärkeänä teemana. Kairon suurlähetystön hallinnoiman paikallisen yhteistyön määrärahan avulla tuetaan lisäksi Sudanin kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehitystä tukemalla paikallisten kansalaisjärjestöjen hankkeita. Keskeiset sektorit ovat naisten oikeudet ja tasa-arvo sekä ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto.

Merkittävin osa kahdenvälistä tukea kohdistetaan Sudanin yhdennettyyn valuma-alueen hallintahankkeeseen. Tuen tavoitteena on edistää uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa taloudellista kehitystä kehittämällä yhteisöjen kestävää maankäytön ja vesivarojen hallintaa. Suomen rahoitus on yhteensä 9,25 miljoonaa euroa vuosina 2010–2013, josta kahdenvälisen teknisen tuen osuus on 2,35 miljoonaa euroa ja maailmanpankin rahaston kautta maksettava tuki 6,9 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan kansallisesti Sudanissa osana Maailmanpankin Itä-Niilin valuma-alueen hallintahanketta. Suomi tukee hankkeen Community Watershed Management -komponenttia. Kohdealueita ovat Atbaran, Baun ja Dinder-kansallispuiston alueet.

Suomi tukee lisäksi Suomen ilmatieteen laitoksen ja Sudanin ilmatieteen laitoksen (Sudan Meteorological Authority) yhteistyötä. Hanke keskittyy Sudanin ilmatieteen laitoksen kapasiteetin kasvattamiseen ja Sudanin tilaamien säähavainnointilaitteiden hyödyntämiseen tehokkaalla tavalla. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä kehitysyhteistyönä (IKI-hanke). Hanke toteutetaan 2011–2013 ja sen budjetti on 500 000 euroa.

Esimerkkejä paikallishankkeista

Vet-Care Organization

Suomi tukee paikallisen Vet-Care järjestön toimintaa Pohjois-Kordofan alueella Sudanissa. Projektin tavoitteena on heikossa asemassa olevien paikallisyhteisöjen naisten tukeminen. Projektin myötä on perustettu kaksi naisten yhdistystä, jotka auttavat naisia viljelemään maataan tehokkaammin alueella. Helmikuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana tehty projekti tavoitti yhteensä 104 naista. Projektin myötä viljelty maa-ala kasvoi yhteensä 76 prosenttia koulutuksen ja parempien työtapojen myötä.

Toinen Suomen tukema hanke pyrkii vähentämään lapsi- ja äitikuolleisuutta Pohjois-Kordofan alueella. Suomen tuella koulutetaan sairaanhoitajia ja kätilöitä Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämään malliin pohjautuen. Hankkeen myötä paikalliset vanhemmat oppivat tunnistamaan paremmin lasten sairauksia ja hankkimaan tarvittavaa apua.

Almanar Voluntary Organization

Almanar -järjestön projekti keskittyy erityisesti maan sisäisinä pakolaisina oleviin naisiin Khartumin provinssissa. Vaikuttamistyön kautta ja lukutaidottomuutta vähentämällä projekti pyrkii parantamaan naisten sosiaalista asemaa ja ehkäisemään esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.4.2015


© Suomen suurlähetystö, Kairo | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot